Výsledky vyhľadávania

 1. High-precision local gravity survey along planned motorway tunnel in the Slovak Karst
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Szabó Stanislav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 49, Iss. 2 (2019), online, s. 207-227
  gravimetria Národný park Slovenský kras geofyzikálny prieskum gravimetry karstic terrains geophysical survey
  https://content.sciendo.com/view/journals/congeo/49/2/congeo.49.issue-2.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Deformation-Induced Topographic Effects in Interpretation of Spatiotemporal Gravity Changes: Review of Approaches and New Insights
  Vajda Peter  Zahorec Pavol Bilčík Dušan Papčo Juraj ; 010130
  Surveys in Geophysics . Vol. 40, no. 5 (2019), s. 1095-1127
  gravimetria gravitačný účinok topografie topografické hmoty gravimetry topographic effect global and local gravity field modelling
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10712-019-09547-7
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. National Gravimetric Database of the Slovak Republic
  Zahorec Pavol  Pašteka Roman Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Kušnirák David Pánisová Jaroslava Krajňák Martin Vajda Peter Bielik Miroslav Marušiak Ivan
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 113-125 [1,3 AH]
  gravimetry complete Bouguer anomaly geophysical methods gravimetria databáza slovenského gravimetrického mapovania úplná Bouguerova anomália
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128129135000063
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Prediction of vertical gradient of gravity and its significance for volcano monitoring – example from Teide volcano
  Zahorec Pavol  Vajda Peter Papčo Juraj ; 010130 Sainz-Maza Aparicio Sergio Pereda De Pablo Jorge
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 46, no. 3 (2016), s. 203-220
  gravimetry topographic effect vertical gravity gradient gradient tiažového zrýchlenia gravimetria topografický efekt
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/46/3/Zahorec-et-al_CGG-46-3_web_opt.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Volcano Gravimetry: New Developments in Processing and Inverting Time-lapse Gravity Changes
  Vajda Peter  Pohánka Vladimír Zahorec Pavol Pánisová Jaroslava Papčo Juraj ; 010130
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 35-39
  microgravimetry mikrogravimetria temporal gravity changes časové zmeny tiažového zrýchlenia topographic effect topografický efekt
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Deformation Induced Topographic Effects in Inversion of Temporal Gravity Changes: Free Air and Bouguer Terms: Preliminary Results by Simulations
  Vajda Peter  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130 Kubová Anna
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 53
  Free Air and Bouguer Term Free-Air a Bouguerov člen preliminary results by simulation predbežný výsledok simulácie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Deformation induced topographic effects in inversion of temporal gravity changes: First look at Free Air and Bouguer terms
  Vajda Peter  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Kubová Anna
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 45, no. 2 (2015), s. 149-171
  gravimetria úplná Bouguerova anomália deformácia zemského povrchu gravimetry Free Air and Bouguer Term deformation of the Earths Surface
  http://www.degruyter.com/view/j/congeo.2015.45.issue-2/congeo-2015-0018/congeo-2015-0018.xml?format=INT
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Recalculation of regional and detailed gravity database from Slovak Republic and qualitative interpretation of new generation Bouguer anomaly map (poster)
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; V130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [2] p.
  gravimetria gravimetry topokorekcia topocorrection úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Recalculation of regional and detailed gravity database from Slovak Republic and qualitative interpretation of new generation Bouguer anomaly map (abstract)
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; V130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  gravimetria gravimetry topokorekcia topocorrection úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-9439.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Výsledky a perspektívy spojeného GNSS a gravimetrického merania
  Mojzeš Marcel ; V130  Kalafut Martin Pánisová Jaroslava Vajda Peter
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok