Výsledky vyhľadávania

 1. Laserová ablácia Al-Si pokovenej vrstvy ultrapevnej ocele Usibor 1500
  Bernasovský Peter  Kostuň Roman Britanová Alena ; J280 Koruk Ali Ihsan
  Defektoskopia. Kvalita vo zváraní 2010 : . s.137-142
  laserová ablácia
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Creep hliníkových zliatin vyrobených práškovou metalurgiou
  Britanová Alena ; J280  Gondár Ernest ; J280
  Technológia 2009 : . s.11-14
  prášková metalurgia hliníkové zliatiny Aluminium alloys powder metallurgy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Fraktografia hliníkových zliatin po creepových skúškach
  Britanová Alena ; J280  Gondár Ernest ; J280 Čavojský Miroslav ; M1000
  Fraktografia - Fractography 2009 : . s.129-134
  hliníkové zliatiny prášková metalurgia powder metallurgy Aluminium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv creepu na vlastnosti hliníkových zliatin
  Britanová Alena ; J280 
  Novus Scientia 2009 : . s.141-145
  hliníkové zliatiny Aluminium alloys
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza príčin praskania tenkostenných pozdĺžne zváraných rúrok objímky teplomera
  Bernasovský Peter  Paľo Miroslav ; J280 Britanová Alena ; J280
  Zváranie - Svařování . Roč. 57, č. 8 (2008), s.226-228
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok