Výsledky vyhľadávania

 1. REGIOGOES. Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Projekt INTERREG SK-AT / aut. Andrea Bacová, Branislav Puškár
  Bacová Andrea ; 051110  Puškár Branislav ; 051110
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 11
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Dream Tower, Praha, Nové Butovice
  Planka Maroš ; 051110  Puškár Branislav ; 051110 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146799
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Dream Tower, Praha, Nové Butovice
  Kelebercová Patrícia ; 051110  Puškár Branislav ; 051110 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146783
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Adaptácia neonatologického oddelenia : príklad integrácie matky do starostlivosti o novorodenca v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave / aut. Branislav Puškár, Dušan Kočlík
  Puškár Branislav ; 051110  Kočlík Dušan ; 055150
  ALFA : . Roč. 24, č. 1 (2019), s. 28-35
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Dream Tower, Praha, Nové Butovice
  Tužinský Pavol ; 051110  Puškár Branislav ; 051110 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146795
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Materská škola - rekonštrukcia objektu, Bratislava-Jarovce / aut. Edita Vráblová, Branislav Puškár
  Vráblová Edita ; 051110  Puškár Branislav ; 051110
  Arch : . Roč. 24, č. 10 (2019), s. 59
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Interior Reconstruction of the Neonatology Department, St. Cyril and Method Hospital, Bratislava - Case Study / aut. Branislav Puškár, Dušan Kočlík
  Puškár Branislav ; 051110  Kočlík Dušan ; 055150
  SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. . S. 497-502
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Aplikácia konceptu inteligentnej budovy / aut. Branislav Puškár
  Puškár Branislav ; 051110 
  Eurostav . Roč. 25, č. 1-2 (2019), s. 10-13
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. The quality of indoor environment of intelligent building - global phenomena of sustainable architecture / aut. Branislav Puškár, Edita Vráblová, Dušan Kočlík
  Puškár Branislav ; 051110  Vráblová Edita ; 051110 Kočlík Dušan ; 055150
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 603, (2019), art. no. 032102 [5] s.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Intelligent buildings in the far east countries / aut. Andrea Bacová, Branislav Puškár
  Bacová Andrea ; 051110  Puškár Branislav ; 051110
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 309-310
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok