Výsledky vyhľadávania

  1. Anténne fázové systémy : dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10
    Vavrík Ferdinand ; 034000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
    2019
    FEI ; Dátum obhajoby : 15.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.10. teoretická elektrotechnika ; Študijný program : D-TE . - 102 s., AUTOREF. 2019, 46 s.

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130826
    dizertačná práca
    DAI - Dizertačné a habilitačné práce
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI1000
    kniha

    kniha

  2. Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
    Mikuš Marek ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
    2019
    FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 62 s.

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130921
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0100
    kniha

    kniha

  3. Preparation and characterization of thin films using FIB technique
    Došenović Đorđe ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
    2019
    FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : B-JFI . - 66 s.

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143238
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0100
    kniha

    kniha

  4. Mikroštruktúra a vlastnosti spevneného hliníka vhodného pre prípravu ultraľahkých kompozitných MgB2 supravodivých drôtov vhodných pre využitie v nízkych magnetických poliach
    Szundiová Bronislava ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
    2018
    FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 52 s.

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137422
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0100
    kniha

    kniha

  5. Navigácia a lokalizácia robota v uzavretom priestore
    Žiak Marek ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
    2018
    FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 45 s., DVD

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123939
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0100
    kniha

    kniha

  6. Magnetic domain pinning at grain boundaries / aut. Peter Ballo, Eva Vitkovská, Milan Pavúk
    Ballo Peter ; 036000  Vitkovská Eva ; 036000 Pavúk Milan ; 036000
    APCOM 2017 : . S. 158-161
    http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/apcom17/proceedings2017/pdf/158%20ballo_vitkovska.pdf
    článok zo zborníka
    AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  7. Thickness effect of TiO2 anatase for fast-charging Li ion batteries / aut. Ivan Kundrata, Karol Fröhlich, Thomas Dobbelaere, Peter Ballo
    Kundrata Ivan  Fröhlich Karol Dobbelaere Thomas Ballo Peter ; 036000
    ELITECH´17 : . CD:ROM, [4] p.
    lithium battery anatase thickness optimization
    článok zo zborníka
    AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  8. Využitie tenkých vrstiev oxidu titaničitého pre batérie
    Kundrata Ivan ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
    2016
    FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 60 s.

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130924
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0100
    kniha

    kniha

  9. Automatizované pracovisko na meranie optickej odozvy bolometrických materiálov
    Švec Dávid ; 035000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
    2016
    FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 52 s.

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107275
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0100
    kniha

    kniha

  10. Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni : dát. obhaj. 16.11.2016, č. ved. odboru 5-2-48
    Vitkovská Eva ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
    Bratislava :
    STU v Bratislave FEI,
    2016
    FEI ; Dátum obhajoby : 16.11.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : D-FYZ . - 120 s., príl., AUTOREF. 2016, 23 s.

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130794
    dizertačná práca
    DAI - Dizertačné a habilitačné práce
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI1000
    kniha

    kniha