Výsledky vyhľadávania

 1. Investigation of combined adsorption / ozonation process for removal of benzothiazoles / aut. Ján Derco, Michal Melicher, Jozef Dudáš, Juraj Kecskés
  Derco Ján ; 046290  Melicher Michal Dudáš Jozef ; 046230 Kecskés Juraj ; 046290
  Occupational Medicine & Health Affairs . Vol. 4, iss. 5 : Proceedings of International Conference on Environmental Health & Safety, October 24-25, 2016, Valencia, Spain (2016), s. 27
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Ozone utilisation in decreasing water sources load with resistant and toxic substances / aut. Michal Melicher, Ján Derco, Lenka Sumegová, Miloslav Drtil
  Melicher Michal  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 8, no. 1 (2015), s. 65-69
  benzothiazole biologically resistant pollutants kinetics ozonation toxicity water protection zeolite
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Investigation of ozone based processes for removal of benzothiazols / aut. Ján Derco, Michal Melicher, Jozef Dudáš, Juraj Kecskés
  Derco Ján ; 046290  Melicher Michal ; Dudáš Jozef ; 046230 Kecskés Juraj ; 046290
  Ozone and Advanced Oxidation Leading-edge science and technologies - proceedings : . USB kľúč, s. 30.2.1-30.2.12
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Degradation of benzothiazole by ozonation and adsorptive ozonation, Sumegová L. / L Sumegová, J Derco, M Melicher
  Sumegová Lenka ; 046290  Derco Ján ; 046290 Melicher Michal
  Chemical and Biochemical Engineering Quarterly . Vol. 29, iss. 1 (2015), s. 63-66
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-84928242560&origin=inward
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 5. Využitie ozónu na odstránenie 2-MBT z modelovej vody / aut. Ján Derco, Angelika Kassai, Jana Tkáčová, Michal Melicher, Lenka Sumegová
  Derco Ján ; 046290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; 046290
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 58, č. 1-2 (2015), s. 4-9
  biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna oxidácia rezistentné látky toxicita 2-merkaptobenztiazol ozónizácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Odstraňovanie benztiazolových derivátov z vôd procesmi s využitím ozónu / rec. Jozef Kriš, Ján Derco, Michal Melicher ; rec. Juraj Ladomerský, Mikuláš Buday
  Derco Ján ; 046290  Melicher Michal Kriš Jozef ; 010280 (rec.) Ladomerský Juraj ; 046290 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 108 s.
  ISBN 978-80-227-4477-5
  adsorpčná ozonizácia benztiazolové deriváty mineralizácia modelové a reálne odpadové vody testy toxicity transformácia reakcie s využitím ozónu
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Removal of the 2-mercaptobenotiazole from model wastewater by ozonation
  Derco Ján ; C6290  Kassai Angelika Melicher Michal Dudáš Jozef ; C6230
  The Scientific World Journal . Vol. 2014 (2014), Art.no.173010, [7] p.
  jet loop ozonation reactor organochlorine pesticides ozone oxidation reaction kinetics Stripping water and wastewater treatment
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Odstraňovanie 2-merkaptobenztiazolu z vôd pôsobením ozónu
  Derco Ján ; C6290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; C6290
  Vodní hospodářství . Roč. 64, č. 5 (2014), s. 9-14
  benztiazolové deriváty biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna ozidácia rezistentné látky toxicita
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Degradation of benzothiazole derivatives by ozonation
  Sumegová Lenka ; C6290  Derco Ján ; C6290 Melicher Michal
  CHISA 2014 - 21st International Congress of Chemical and Process Engineering, 23-27 August 2014 Prague, Czech Republic [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [8] p.
  activated sludge benzothiazoles ozonation respirometric measurements toxicity
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Inhibičné a toxické účinky produktov ozonizácie 2-merkaptobenztiazolu
  Kassai Angelika  Derco Ján ; C6290 Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; C6290
  Odpadové vody 2014 : . s. 393-398
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok