Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
  Valčičák Juraj ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135881
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Coupled production of aroma compounds by two strains of microorganisms using membrane hybrid system / aut. Mário Mihaľ, Ivan Červeňanský, Jozef Markoš
  Mihaľ Mário ; 046230  Červeňanský Ivan ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  MELPRO membrane and electromembrane processes : . S. 138-138
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Riešené príklady zo seminárov z Prestupu látky elektronický zdroj / aut. Mário Mihaľ, Jozef Markoš
  Mihaľ Mário ; 046230  Markoš Jozef ; 046230
  prvé
  Bratislava, Slovenská chemická knižnica, 2020 . - 124 s.
  ISBN 978-80-8208-050-9
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 4. Pertraction-adsorption in situ product removal system: Intensification of 2-phenyelthanol bioproduction / aut. Ivan Červeňanský, Mário Mihaľ, Jozef Markoš
  Červeňanský Ivan ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  Separation and Purification Technology . Vol. 251, (2020), s. [1-13], art. no. 117283
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov
  Vavro Matej ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143210
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
  Šokyová Monika ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143066
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Matematické modelovanie ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie
  Vagaská Zuzana ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144418
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol / aut. Ivan Červeňanský, Mário Mihaľ, Jozef Markoš
  Červeňanský Ivan ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering . S. 55
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Modeling of 2-phenylethanol adsorption onto polymeric resin from aqueous solution: Intraparticle diffusion evaluation and dynamic fixed bed adsorption / aut. Ivan Červeňanský, Mário Mihaľ, Jozef Markoš
  Červeňanský Ivan ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  Chemical Engineering Research and Design . Vol. 147, (2019), s. 292-304
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. In situ product removal of 2-phenylethanol during its bioproduction in a pertraction-adsorption system / aut. Ivan Červeňanský, Mário Mihaľ, Jozef Markoš
  Červeňanský Ivan ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť : . S. 68-68
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok