Výsledky vyhľadávania

 1. Microstructural characterization of bubble nucleation and swelling in He-Implanted Fe-9Cr steel / aut. Vladimír Kršjak, Jarmila Degmová, Stanislav Sojak, Vladimír Slugeň, Pavol Noga
  Kršjak Vladimír ; 036000  Degmová Jarmila ; 036000 Sojak Stanislav ; 036000 Slugeň Vladimír ; 036000 Noga Pavol
  NENE 2020 : . Art. no. 1106 [7] s.
  https://arhiv.djs.si/proc/nene2020/pdf/NENE2020_1106.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Control of billet temperature field by the secondary cooling in continuous casting of steel
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Noga Pavol Tkáč Lukáš ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020 Buček Pavol
  Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.196-201
  SRP - systémy s rozloženými parametrami kontinuálne liatie DPS-distributed parameter system continuous casting
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Modelovanie a riadenie procesov zlievania ako sústav s rozloženými parametrami
  Buček Pavol ; J0020  Ondrejkovič Karol ; J0020 Noga Pavol Hulkó Gabriel ; J0020 Stanček Ladislav ; J280
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.179-186
  zlievanie systém s rozloženými parametrami DPS-distributed parameter system casting
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Uncertainty analysis and robust control of temperature fields of casting mould as distributed parameter systems
  Belavý Cyril ; J0020  Hulkó Gabriel ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Buček Pavol ; J0020 Noga Pavol
  Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6 . s.12-18
  SRP - systémy s rozloženými parametrami robustné riadenie DPS-distributed parameter system temperature fields
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Uncertainty analysis and robust control of temperature fields of casting mould as distributed parameter systems
  Belavý Cyril ; J0020  Hulkó Gabriel ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Buček Pavol ; J0020 Noga Pavol
  INCOM ´09 : . s.2151-2156
  robustné riadenie teplotné pole temperature fields DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok