Výsledky vyhľadávania

 1. Knižnica
  Pergerová Petra ; 010180  Palková Adela ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138381
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Administratívna budova
  Lalková Simona ; 010180  Palková Adela ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145244
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Tanečná škola
  Brázdovičová Gabriela ; 010180  Palková Adela ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144668
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Choborová Adela ; 010180  Palková Adela ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124966
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Kohútová Veronika ; 010180  Palková Adela ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124713
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Knižnica s kultúrnym centrom
  Štyriaková Ivana ; 010180  Palková Adela ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145258
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Obchodný dom
  Madleňáková Zuzana ; 010180  Palková Adela ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145223
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový dom
  Kulichová Silvia ; 010180  Palková Adela ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116926
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Climate change impact – residential unit
  Hollý Ján ; 010180  Palková Adela ; 010180
  10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018) : . online, [6] s., art. no. 03007
  residential unit climate change simulation
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/28/matecconf_bd18_03007.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Drevené okná a ich potenciál v budúcnosti
  Palko Milan ; 010180  Palková Adela ; 010180 Blažo Adam ; 010180 Križanová Silvia ; 010180
  OKNOviny . Roč. 12, č. 2 (2019), s. 11-16
  okná drevo energie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok