Výsledky vyhľadávania

 1. Stykač - Zvodič: modelovanie elektrických prístrojov metódou konečných prvkov
  Glasa Miloš ; E020  Király Róbert ; E Hüttner Ľudovít ; E020
  Posterus [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 3 (2013), s.online [7] s.
  http://www.posterus.sk/?p=14696
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Elektro-tepelná analýza varistora na báze oxidov kovov : dát. obhaj. 26.3.2013, č. ved. odb. 5-2-11
  Glasa Miloš ; E020  Hüttner Ľudovít (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 73 s 3 príl.
  breakdown FEM MKP výpočtový model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72481
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Modely varistorov pre elektrické a tepelné analýzy
  Glasa Miloš ; E020  Paulech Juraj ; E400
  Energetika . Roč. 63, č. 2 (2013), s.85-89
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Akumulácia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v zariadení VRFB
  Staňák Vladimír ; E400  Bugár Martin ; E400 Glasa Miloš ; E020
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 2 (2013), s.10-13
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. The Possibilities of Overvoltage Protection of Photovoltaic Sources
  Glasa Miloš ; E020  Hüttner Ľudovít ; E020 Staňák Vladimír ; E020
  Renewable Energy Sources 2013 : . s.381-386
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Elektrické a tepelné analýzy varistorov na báze oxidov kovov
  Glasa Miloš ; E020  Paulech Juraj ; E020
  Posterus [elektronický zdroj] . Roč. 5, č. 10 (2012), s.online [7] s.
  http://www.posterus.sk/?p=13971
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. The Destruction Influence of Pulse and Surge Currents on Overvoltage Protection
  Glasa Miloš ; E020  Hüttner Ľudovít ; E020
  Power Engineering 2012. Energy - Ecology - Economy 2012 [elektronický zdroj] : . s.41-42
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The Resistibility of Metal-Oxide Varistor Surge Arresters
  Glasa Miloš ; E020 
  ELITECH´12 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [3] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The Application of Final Element Method on Metal Oxide Varistor Model
  Glasa Miloš ; E020  Paulech Juraj ; J0010
  Power Engineering 2012. Energy - Ecology - Economy 2012 [elektronický zdroj] : . s.43-44
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Impulzná odolnosť ZnO varistorov triedy I a II
  Glasa Miloš ; E020  Žáček Miroslav
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 18, č. 1 (2012), s.príloha Volt, s. 2-4
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok