Výsledky vyhľadávania

 1. Aerodynamika a hydrodynamika budov : fyzikálne problémy účinku vetra a hnaného dažďa na budovy a konštrukcie
  Bielek Boris ; 010180  Franek Michal ; 010180 Bielek Milan Ďurica Pavol (rec.) (rec.) Katunský Dušan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 285 s.
  ISBN 978-80-227-5051-6
  aerodynamika budov hydrodynamika budov účinky vetra vetrom hnaný dážď
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF5100
  kniha

  kniha

 2. Tieniaca technika budov : typológia, navrhovanie a hodnotenie
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.) Darula Stanislav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 102 s.
  ISBN 978-80-227-5006-6
  slnečné žiarenie stavebná fyzika projektovanie budov tieniace systémy
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  SVF2100
  kniha

  kniha

 3. Monitorovanie teploty v pripájacej škáre okna vo vonkajšej testovacej komore / aut. Marek Zozulák, Dušan Katunský ; rec. Boris Bielek, Pavol Ďurica
  Zozulák Marek  Katunský Dušan Bielek Boris ; 010180 (rec.) Ďurica Pavol (rec.)
  Košice: Stavebná fakulta TU v Košiciach, 2018 . - 103 s.
  ISBN 978-80-553-2771-6
  monografia
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 4. Vnútorná klíma budov 2017 : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie. Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie. Nový Smokovec, SR, 5. - 6. 12. 2017
  Kabele, Karel, (rec.) Ďurica, Pavol (rec.)
  Vnútorná klíma budov 28. 5. - 6. 12. 2017 Nový Smokovec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2017 . - 164 s.
  ISBN 978-80-89878-17-8
  zborník (príspevkov)
  (9) - článok
  kniha

  kniha

 5. Konštrukcie pozemných stavieb : základná terminológia a klasifikácia konštrukcií pozemných stavieb, požiadavky na pozemné stavby a zásady navrhovania ich konštrukcií, normy a normalizácia / Jozef Hraška ; rec. Pavol Ďurica, Dušan Katunský
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 120 s.
  ISBN 978-80-227-4748-6
  budovy konštrukcie budov terminológia projektovanie budov normy a normalizácia
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 6. Špeciálne konštrukcie pozemných stavieb : architektonicko-konštrukčné zásady ochrany budov proti zemetraseniu, zdravotná neškodnosť budov
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 60 s.
  ISBN 978-80-227-4752-3
  seizmická odolnosť budov škodliviny v budovách konštrukcie budov
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 7. Konštrukcie pozemných stavieb : masívne steny
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 139 s.
  ISBN 978-80-227-4759-2
  stenové konštrukcie masívne steny konštrukcie budov
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 8. Zborník príspevkov zo 40. vedeckej konferencie katedier a ústavov pozemných stavieb Slovenskej a Českej republiky : Pozemné stavby v intenciách doby. Oščadnica – Veľká Rača, SR, 19. - 21. 9. 2016 [elektronický zdroj]
  Ďurica, Pavol (rec.) Rybárik, Ján (rec.)
  Vedecká konferencia katedier a ústavov pozemných stavieb Slovenskej a Českej republiky 40. 19. - 21. 9. 2016 Oščadnica – Veľká Rača, Slovenská republika
  1. vyd.
  Žilina : ArchKru, 2016 . - CD ROM, 148 s.
  ISBN 978-80-972576-0-6
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  kniha

  kniha

 9. Application of data sets obtained from the detached experimental weather station in conditions of real building / aut. Daniela Štaffenová, Peter Juráš, Pavol Ďurica
  Štaffenová Daniela  Juráš Peter ; V180 Ďurica Pavol
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 824, (2016), s. 387-394
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Sborník mezinárodní konference PROGRESS 2013, teplo, tepelná technika, vzduchotechnika vytápění a akustika [elektronický zdroj] : II.roč., 11.4.2013, Vysoká škola báňska Technická univerzita, Ostrava, ČR
  Labudek Jiří (rec.)  Kalousek Miloš (rec.) Ďurica Pavol (rec.)
  1. vyd.
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2013 . - CD-ROM, [288] s
  ISBN 978-80-248-2972-2
  zborník
  (1) - článok
  kniha

  kniha