Výsledky vyhľadávania

 1. Reducing Oscillations during Positioning of a Servomechanism Having Flexibility
  Hubinský Peter ; E011  Häuptle Peter
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 63, No. 4 (2012), s.201-212
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Optimization of the Signal-Type Used in a Harmonic Modulator for Control
  Hubinský Peter ; E011  Rudolf Boris ; E050 Häuptle Peter
  Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 7 . s.118-123
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Harmonic Modulated Feedback in Control to Lower Oscillations in Mechatronic systems
  Häuptle Peter  Hubinský Peter ; E011 Gruhler Gerhard
  11th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2011) : . s.273-276
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Embedded Impedance-& Admittance Control
  Häuptle Peter  Hubinský Peter ; E011 Stanicki A.
  Electrodynamic and Mechatronic Systems : . s.37-40
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Advanced Control of Servomechanism with Flexible Gear-box. : dát. obhaj. 7.9.2011, č. ved. odb. 5-2-14
  Häuptle Peter  Hubinský Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011
  FEI ; . - 146 s
  control shaping
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56040
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Embedded Shaping Technique to Reduce Oscillations in Intelligent Drives
  Häuptle Peter  Hubinský Peter ; E011
  Proceedings of the 6th Annual South-East European Doctoral Student Conference . s.367-374
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Investigation in Online-Methods Estimating the Oscillation Frequency to Improve Control Adaptively
  Häuptle Peter  Hubinský Peter ; E011 Gruhler Gerhard
  MMAR 2011. 16th International Conference on Methods & Models in Automation a Robotics : . s.398-401
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Spatial Frequency Analysis of a Gear-Box as an Continuation for Modeling of a Harmonic Drive Gear-Box
  Häuptle Peter  Gruhler Gerhard Hubinský Peter ; E011
  CSIT 2011. Proceedings of the 13th International Workshop on Computer Science and Information Technologies : . s.36-40
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Harmonic Modulation in Control to Reduce Oscillations in Mechatronic Systems
  Häuptle Peter  Hubinský Peter ; E011 Gruhler Gerhard
  INES 2011 : . s.303-308
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Investigation to Gear-Box Disturbances in Mechatronic Drives
  Häuptle Peter  Hubinský Peter ; E011 Gruhler Gerhard
  IN-TECH 2011 : . s.432-435
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok