Výsledky vyhľadávania

 1. Evaluation of parking policy in Bratislava in the context of economic growth and automotive transport development in Slovakia / aut. Július Golej, Daniela Špirková
  Golej Július ; 902021  Špirková Daniela ; 902021
  Mobility Internet of Things 2018 : . S.361-379
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Zhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podniku
  Scheff Nicole ; 902020  Golej Július ; 902021 (škol.)
  2020
  902020 ; Dátum obhajoby : 25.06.2020 ; Študijný odbor : ekonómia a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142835
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. The role of rental housing policy in the economy of Slovakia / aut. Daniela Špirková, Július Golej, Janka Bábelová, Miroslav Pánik, Andrej Adamuščin
  Špirková Daniela ; 902021  Golej Július ; 902021 Bábelová Janka ; 902021 Pánik Miroslav ; 902021 Adamuščin Andrej ; 902021
  Education excellence and innovation management: A 2025 vision to sustain economic development during global challenges . S.16662-16667
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Rozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podniku
  Bacho Richard ; 902020  Golej Július ; 902021 (škol.)
  2020
  902020 ; Dátum obhajoby : 25.06.2020 ; Študijný odbor : ekonómia a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142830
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. The overview of green building sector in Slovakia / aut. Július Golej, Andrej Adamuščin
  Golej Július ; 902021  Adamuščin Andrej ; 902020
  EAI Endorsen Transactions on Energy Web . Vol. 6, Issue23 (2019), s.7-18
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. International migration in the context of Slovak Republic / aut. Daniela Špirková, Július Golej
  Špirková Daniela ; 902021  Golej Július ; 902021
  Politische Psychologie : . Vol. 7, iss. 1 (2019), s.23-31
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Proces zavádzania inovácií vo vybranom priemyselnom podniku
  Bolechová Diana ; 902020  Golej Július ; 902021 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 21.06.2019 ; Študijný odbor : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140188
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Forecast of immigration in Slovakia / aut. Miroslav Pánik, Július Golej, Andrej Adamuščin
  Pánik Miroslav ; 902021  Golej Július ; 902021 Adamuščin Andrej ; 902020
  Education excellence and innovation management through vision 2020 . S.8297-8303
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Plánovanie a realizácia rozvojových a investičných zámerov vo vybranom stavebnom podniku
  Jakubíková Margaréta ; 902020  Golej Július ; 902021 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 21.06.2019 ; Študijný odbor : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145620
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Buildings as an important factor of smog production in Slovakia / aut. Július Golej, Miroslav Pánik
  Golej Július ; 902021  Pánik Miroslav ; 902021
  Proceedings of IASTEM international conference. . S.1-5
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok