Výsledky vyhľadávania

 1. Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky
  Vitková Ľubica (ed.) ; A6160  Kováč Bohumil (ed.) ; A6160 Drobniaková Dana (rec.) Wittmann Maxmilian (rec.)
  1.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 222
  ISBN 978-80-227-3821-7
  urbanizmus urbanizmus sídiel plánovanie územné suburbanizácia
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (8) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4110
  kniha

  kniha

 2. Manuál inovace. Implementace princípů trvale udržitelného rozvoje do výuky : Inovace magisterského a bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně / aut. Denisa Hurbanová, Jan Koutný, Monika Petříčková, Hana Urbášková, Maxmilian Wittmann
  Hrubanová Denisa  Koutný Jan Petříčková Monika Urbášková Hana Wittmann Maxmilian
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2011 . - 211 s.
  ISBN 978-80-214-4384-6
  terminológia sustainable development trvale udržateľný rozvoj
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 3. Fenomén vodního prvku v kontextu rozvoje současných měst : zkrácená verze habilitační práce
  Wittmann Maxmilian 
  Brno : VUT v Brně, 2008 . - 30 s
  ISBN 978-80-214-3799-9
  voda v plánovaní mesta - aspekty urbanizmus
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha