Výsledky vyhľadávania

 1. Bioremediation of PCBs in contaminated sediments using biostimulation/bioaugmentation strategy (invited lecture)
  Dercová Katarína ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Zorádová Slavomíra ; C4310 Hucko Pavel Tóthová Lívia Mikulášová Mária
  International Conference on Biotechnology: Emerging Trends (ICB-2012), September 18 -20, 2012, Sirsa, Haryana, India : . s.24-25
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  článok zo zborníka
  AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Biologické a fyzikálno-chemické remediačné technológie
  Dercová Katarína ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Zorádová Slavomíra ; C4310
  Znečistené územia, Zborník z konferencie, vedecké články, Banská Štiavnica, 28. - 30. september 2011 . s.72-75
  remediačné technológie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Štúdium ekotoxicity a genotoxicity sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
  Lukáčová Lucia ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Zorádová Slavomíra ; C4310 Dercová Katarína ; C4310 Tóthová Lívia Mikulášová Mária Hucko Pavel
  Znečistené územia Banská Štiavnica 2011, medzinárodná konferencia, 28.-30. september 2011 : . s.110-112
  polychlórované bifenyly ekotoxicita sedimenty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Zvýšenie biodegradácie PCB prídavkom prírodných induktorov
  Dudášová Hana ; C6290  Lukáčová Lucia ; C4310 Zorádová Slavomíra ; C4310 Dercová Katarína ; C4310
  Sanační technologie XIV, Uherské Hradiště 2011, 24.-26.05.2011 . s.123-124
  biodegradácia prírodné induktory
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Štúdium ekotoxicity a genotoxicity sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
  Lukáčová Lucia ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Zorádová Slavomíra ; C4310 Dercová Katarína ; C4310 Tóthová Lívia Mikulášová Mária Hucko Pavel
  Sanační technologie XIV, Uherské Hradiště 2011, 24.-26.05.2011 . s.168-170
  polychlórované bifenyly ekotoxicita genotoxicity sedimenty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Adaptácia bunkovej membrány bakteriálnych degradérov v prítomnosti organických kontaminantov pôd a sedimentov počas biodegradácie
  Zorádová Slavomíra ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Čertík Milan ; C4310 Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Šilhárová Katarína
  Znečistené územia, Zborník z konferencie, vedecké články, Banská Štiavnica, 28. - 30. september 2011 . s.140-142
  polychlórované bifenyly bunková membrána lipid mastné kyseliny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Prírodné látky ako potenciálne induktory biodegradácie a bioremediácie kontaminantov
  Dudášová Hana ; C6290  Lukáčová Lucia ; C4310 Zorádová Slavomíra ; C4310 Dercová Katarína ; C4310
  Odpady . Roč. 11, č. 12 (2011), s.3-6
  biodegradácia bioremediácia induktor kontaminácia PCB terpény
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. The effect of polychlorinated biphenyls (PCBs) on the membrane lipids of Pseudomonas stutzeri
  Zorádová Slavomíra ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Dercová Katarína ; C4310 Čertík Milan ; C4310
  International Biodeterioration and Biodegradation . Vol. 65, Iss. 7 (2011), s.1019-1023
  adaptation bacteria Environmental stress Membrane lipids Polychlorinated biphenyls
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Evaluation of ecotoxicity, genotoxicity, and biodegrability of PCB-contaminated bed sediments
  Dercová Katarína ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Zorádová Slavomíra ; C4310 Hiller Edgar Hucko Pavel Tóthová Lívia Šilhárová Katarína . - 6 s
  5th European Bioremedation Conference, July 4-7, 2011, Crete, Greece . s.nestr.
  biodegradácia PCB ekotoxicita genotoxicity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zvýšenie biodegradácie polychlórovanými bifenylmi prídavkom terpénov
  Dudášová Hana ; C6290  Lukáčová Lucia ; C4310 Zorádová Slavomíra ; C4310 Dercová Katarína ; C4310
  Znečistené územia Banská Štiavnica 2011, medzinárodná konferencia, 28.-30. september 2011 : . s.105-106
  polychlórované bifenyly terpény
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok