Výsledky vyhľadávania

 1. Tourist perceptions and uses of urban green infrastructure: An exploratory cross-cultural investigation Terkenli T. / T. S Terkenli, S Bell, O Tošković, J Dubljević-Tomićević, T Panagopoulos, I Straupe, K Kristianova, L Straigyte, L O'Brien, I Živojinović
  Terkenli Theano S. ; 60017404  Bell Simon ; 60068854 Tošković Oliver ; 60068815 Tomićević-Dubljević Jelena ; 60068815 Panagopoulos Thomas ; 60002144 Straupe Inga ; 60071067 Kristiánová Katarína ; 056160 Straigyte Lina ; 60060664 O'Brien Liz A. ; 60025903 Živojinović Ivana ; 60024895
  Urban Forestry and Urban Greening . Vol. 49, (2020), art.no. 126624
  ISSN 16188667

  European city * Green city branding * Green spaces * Tourist destination * Urban forest * Urban green tourism
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85078876222&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. Potential of Recycling Urban Territories / aut. Silvia Bašová, Alžbeta Sopirová, Katarína Kristiánová
  Bašová Silvia ; 056160  Sopirová Alžbeta ; 056160 Kristiánová Katarína ; 056160
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 471 - WMCAUS 2018. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Prague, 18-22 June 2018., (2019), art.no. 092053 [9 s.]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Topoľčany Stará nemocnica - verejný priestor
  Végh Daniel ; 056160  Kristiánová Katarína ; 056160 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128185
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Natural Landscapes / aut. Katarína Kristiánová, Kaisheva Margarita, Bostenaru Dan Maria
  Kristiánová Katarína ; 056160  Kaisheva Margarita Bostenaru Dan Maria
  Book on the unexplored cultural heritage in communities by the Danube : . S. 24-31
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Súčasné trendy krajinno-architektonických úprav okružných križovatiek - príklady zo Slovenska / aut. Katarína Kristiánová, Jaszczak Agnieszka
  Kristiánová Katarína ; 056160  Jaszczak Agnieszka
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 2 (2019), online s.49-54
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Urban design educational approaches reflecting global research and local conditions / aut. Viera Joklová, Katarína Kristiánová
  Joklová Viera ; 059200  Kristiánová Katarína ; 056160
  INTED 2019 . S. 3930-3934
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland / aut. Jaszczak Agnieszka, Katarína Kristiánová, Alžbeta Sopirová
  Jaszczak Agnieszka  Kristiánová Katarína ; 056160 Sopirová Alžbeta ; 056160
  Zarzadzanie Publiczne : . Vol. 45, Iss. 1 (2019), s. 35-46
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Planning of the green road system as an element of spatial management in suburbs and small towns / aut. Jaszczak Agnieszka, Žukowska Joanna, Dreksler Beata, Al Akl Nayla, Katarína Kristiánová
  Jaszczak Agnieszka  Žukowska Joanna Dreksler Beata Al Akl Nayla Kristiánová Katarína ; 056160
  Zarzadzanie Publiczne : . Vol. 46, Iss. 2 (2019), s. 131-147
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Social and cultural role of greenery in development of cittaslow towns / aut. Jaszczak Agnieszka, Katarína Kristiánová
  Jaszczak Agnieszka  Kristiánová Katarína ; 056160
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 603, (2019), art. no. 032028 [9] s.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. DANUrB - Impulzy pre Štúrovo = Impulses for Štúrovo / zost. Viera Joklová, Katarína Kristiánová ; rec. Alžbeta Sopirová, Silvia Bašová, Ján Legény
  Joklová, Viera, ; 059200 (zost.) Kristiánová, Katarína, ; 056160 (zost.) Sopirová, Alžbeta, ; 056160 (rec.) Bašová, Silvia, ; 056160 (rec.) Legény, Ján, ; 052120 (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019 . - 104 s. [6,97] AH + CD ROM
  ISBN 978-80-227-4898-8. -- ISBN 978-80-227-4899-5
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0200
  kniha

  kniha