Výsledky vyhľadávania

 1. A játék szerepe az idegennyelv-oktatásban az egyetemi képzésben
  Hoboth Kralina Katalin ; 010330 
  Katedra : . Roč. 24, č. 8 (2017), s. 15-16
  výučba cudzích jazykov hra vysokoškolské vzdelávanie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Az építőipari zsargon és a vele kapcsolatos tanulói attitűdök
  Hoboth Kralina Katalin ; 010330 
  XX. Apáczai-napok Tudományos Konferencia : . CD-ROM, s. 233-240
  stavebný žargón odborný jazyk
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Korszerű online szótár(ak) : a nómenklatúrától az online szótárakig
  Hoboth Kralina Katalin ; 010330 
  Katedra : . Roč. 24, č. 6 (2017), s. 11-12
  prekladanie lexikografia online slovník
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Felsőoktatás és munkaerő-piaci érvényesülés Szlovákiában
  Hoboth Kralina Katalin ; 010330 
  Gondolkodási struktúrák és kreativitás : . CD-ROM, s. 63-70
  felsőoktatás munkaerő-piac pályaválasztás
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Wasserwirtschaft und Wasserbau : Textsammlung mit Aufgaben
  Hoboth Kralina Katalin ; 010330  Šoltész Andrej ; 010170 (rec.) Kósa Éva (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 126 s.
  ISBN 978-80-227-4528-4
  vodné hospodárstvo vodné stavby voda
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Wassertwirtschaft und Wasserbau: Textsammlung mit Aufgaben / aut. Katalin Hoboth Kralina ; rec. Andrej Šoltész
  Hoboth Kralina Katalin ; V330  Šoltész Andrej ; V170 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016 . - 126 s.
  ISBN 978-80-227-4528-4
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0120
  kniha

  kniha

 7. Jazykový úzus a mentálny lexikón bilingválnych ľudí
  Hoboth Kralina Katalin ; 010330 
  Cudzie jazyky v premenách času V : . CD-ROM, s. 50-54
  bilingvizmus mentálny lexikón jazykový úzus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Pályaválasztás és munkaerőpiac
  Hoboth Kralina Katalin ; 010330 
  Katedra : . Roč. 23, č. 4 (2015), s. 14-15
  voľba povolania pracovný trh odborná prax
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Motiváció és nyelvoktatás. A német nyelv eredményes oktatása építészhallgatók számára
  Hoboth Kralina Katalin ; 010330 
  Quid est veritas? (Jn 18,38). Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya : . CD-ROM, s. 361-367
  motivácia výučba jazyková výučba odborného jazyka
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. A tankönyvszövegek megértését befolyásoló tényezők
  Hoboth Kralina Katalin ; V330 
  Katedra . Roč. 21, č. 8 (2014), s. 15-16
  comprehension pochopenie textbook učebnica
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok