Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov a vybraných prvkov personálneho manažmentu v podniku PAUMA, s.r.o. Hlohovec = Project of an improvement of System of remunerating of employees and selected components of Personal management in a company PAUMA Ltd Holohovec : Bakalárska práca
  Miklovičová Gabriela  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Projektovanie pracovného prostredia pre zámočnícke pracoviská v potrubárskej dielni v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s. = Project working environment for lockmith's place in pipe manufactory in Slovak shipyard Komarno, Inc. : Diplomová práca
  Tóth Vojtech  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 70 s príl., 1 CD-ROM
  projektovanie pracovné prostredie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Uplatnenie tvorivých metód v riadení firmy = Creative methods enforcement in a company management : Diplomová práca
  Polakovičová Jana  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 89 s príl (1 CD-ROM)
  tvorivosť
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh na zdokonalenie adaptačného procesu vo firme KUPAS, s.r.o. Svinná = Projection on development an adaptation process in the factory Kupas, Ltd Svinná : Diplomová práca
  Pristašová Emília  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 72 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Metodika analýzy a tvorby popisov pracovných miest v spoločnosti AITEN, a.s. Trnava = Methodology of job description analysis and creation in the AITEN a.s. company : Diplomová práca
  Murínová Jana  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 92 s príl (1 CD-ROM)
  pracovné miesto personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Pracovná sila a motivácia k práci vo firme Moda Mora, s.r.o. Hrachovište : Bakalárska práca
  Lamošová Sylvia  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  motivácia zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Uplatnenie výrobného podniku Leoni Autokabel Slowakia, s.r.o. na zahraničnom trhu = Application manufacturing corporation Leoni Autokabel Slowakia s.r.o. on foreign market : Bakalárska práca
  Budayová Barbora  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 65 s príl (1 CD-ROM)
  medzinárodné podnikanie medzinárodný obchod export konkurencia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh na zefektívnenie technickej obsluhy výroby = Projection for the effect of technical attendant of fabrication : Bakalárska práca
  Halás Vladimír  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  zefektívnenie výroby
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Zdokonalenie organizačnej štruktúry podniku BENY-STAV Kanianka : Bakalárska práca
  Borková Lucia  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment organizačná štruktúra
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha