Výsledky vyhľadávania

 1. Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov : Záverečná správa za celú dobu riešenia projektu Vega č. 1/0491/09
  Šujanová Jana (ved. výsk. tímu) ; M4000  Černá Ľubica (člen výsk. tímu) ; M4000 Hrablik Chovanová Henrieta (člen výsk. tímu) ; M4000 Fidlerová Helena (člen výsk. tímu) ; M4000 Jakábová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Ončák Peter (člen výsk. tímu) ; M190 Cibulka Viliam (člen výsk. tímu) ; M190 Horváthová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Fojtíková Alexandra (člen výsk. tímu) ; M190 Mišák Peter (člen výsk. tímu) ; M190 Trenčan Branislav (člen výsk. tímu) ; M190 Bestvinová Viera (člen výsk. tímu) ; M4000 Horňák František (člen výsk. tímu) ; M4000 Minarovičová Iveta (člen výsk. tímu) ; M4000 Beňo Rastislav (člen výsk. tímu) ; M4000 Bergelová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Čechová Lucia (člen výsk. tímu) ; M190 Dudová Marina (člen výsk. tímu) Gabriš Peter (člen výsk. tímu) ; M4000 Mudríková Ivana (člen výsk. tímu) Cagáňová Dagmar (člen výsk. tímu) ; M4000 Lenhardtová Zuzana (člen výsk. tímu) ; M4000 Prajová Vanesa (člen výsk. tímu) ; M4000 Rybanský Rudolf (člen výsk. tímu) ; M4000 Hasayová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Marettová Mária (člen výsk. tímu) ; M4000 Ličko Miroslav (člen výsk. tímu) ; M4000 Brieniková Jana (člen výsk. tímu) ; M4000 Kyzek Ján (člen výsk. tímu) ; M4000 Rešetová Kvetoslava (člen výsk. tímu) ; M9300 Pavlendová Gabriela (člen výsk. tímu) ; V240 Holková Andrea (člen výsk. tímu) ; M4000 Malá Jana (člen výsk. tímu) ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka (člen výsk. tímu) ; M4000 Babčan Miroslav (člen výsk. tímu) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  projektový manažment vyspelosť procesov kvalita
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 2. Analysis of the current state of knowledge and use of LCA method in the world and in Slovakia
  Bergelová Martina ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 2 : . s.207-211
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 3. Analysis of the use of voluntary environmental tools in the small and medium - sized enterprises in Slovakia
  Bergelová Martina ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  Problemy funkcionirovanija i razvitija territoriaľnych sociaľno-ekonomičeskich sistem. Časť 2 : . s.196-202
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analysis of the use of voluntary environmental tools in the small and medium - sized enterprises in Slovakia
  Bergelová Martina ; M4000  Jurík Juraj Sakál Peter ; M4000
  2nd International Scientific and Expert Conference. TEAM 2010. AGTEDU 2010. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett 11. tudományos konferencia kiadványa : . s.479-484, vol. 2
  sustainable development
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Návrh opatrení udržateľného rozvoja malých a stredných podnikov na Slovensku
  Jurík Juraj  Bergelová Martina (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  udržateľný rozvoj sustainable development malé a stredné podniky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47371
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení vedúcich k zlepšeniu logistiky v rámci transformačného procesu podniku Duslo, a. s. Šaľa
  Rosypalová Alexandra  Bergelová Martina (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  zásobovanie odbyt logistics consumption
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47441
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Recurrence of global crisis by sustainable development strategy for small and medium sized companies in Slovakia
  Bergelová Martina ; M4000 
  CO-MAT-TECH 2009. Industrial Engineering, Management and Quality for 21st century. [CD-ROM] : . s.44-48
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Návrh zlepšenia motivačného systému zamestnancov vo firme ELASTIC, s.r.o. Ilava = Analyse actual state of motivational system of employees in company ELASTIC, s.r.o. : Bakalárska práca
  Petrášová Jana  Bergelová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 61 s prílohy (1 CD-ROM)
  motivačný systém spokojnosť zamestnancov personálny manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha