Výsledky vyhľadávania

 1. Bratislavská dopravná revolúcia alebo komplexné riešenie dopravy v Bratislave
  Snopko Ján  Tomeček Martin Chabroňová Jana ; 010150 Eliáš Ladislav Skýva Milan
  Inžinierske stavby . Roč. 68, č. 6 (2020), s. 30-33
  dopravný uzol v Bratislave dopravné systémové celky automobilová doprava koľajová doprava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Re-establishment of rail-based integrated commuter system in Bratislava region
  Ľos Peter  Bezák Bystrík Braniš Marek ; 010120 Skýva Milan
  Connecting Cultures, Enabling Economies : . USB kľúč, [12] s., art.no. 0349
  mobilita mobility dopravná infraštruktúra traffic infrastructure integrovaný systém verejnej dopravy integrated public transport system
  https://www.piarc.org/en/activities/World-Road-Congresses-World-Road-Association
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Dopravné plánovanie / aut. Ján Čelko, Daniela Ďurčanská, Marek Drličiak, Andrea Kociánová, Ľubomír Mateček, Dana Sitányiová, Miloslav Řezáč ; rec. Pavel Surovec, Milan Skýva
  Čelko Ján  Ďurčanská Daniela Drličiak Marek Kociánová Andrea Mateček Ľubomír Sitányiová Dana Řezáč Miloslav Surovec Pavel (rec.) Skýva Milan (rec.)
  1. vyd.
  Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015 . - 265 s.
  ISBN 978-80-554-1112-5
  dopravné plánovanie územné plánovanie dopravná infraštruktúra
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  Dopravné plánovanie

  kniha

 4. Upokojovacie opatrenia v rezidenčných zónach a ich účinnosť
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan
  XV. Dopravně - inženýrské dny : . CD ROM, s. 269-274
  doprava residential area traffic traffic calming upokojenie dopravy zóny obytné
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Parkovanie motocyklov, požiadavky a možnosti
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan
  XV. Dopravně - inženýrské dny : . CD ROM, s. 292-296
  parking parkovanie planning plánovanie požiadavky requirements
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné plochy[elektronický zdroj] : Zborník z vedeckého kolokvia.Bratislava,SR,21.12.2011
  Staňo Rudolf (rec.)  Skýva Milan (rec.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 116 s (CD-ROM)
  ISBN 978-80-227-3639-8
  video - CD Rom
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 7. Koordinované postupy optimalizácie IDS
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan
  Verejná osobná doprava 2010 : . s.32-36
  integrácia integration public transport systém dopravy traffic management verejná doprava
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Dopravná obslužnosť veľkých územných celkov a integrácia hromadnej dopravy
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan
  Dopravná infraštruktúra v mestách : . s.7-10
  accessability of traffic dopravná obslužnosť optimalizácia hromadnej dopravy optimizing of public transport traffic verejná doprava
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Poznatky z riešenia dopravnej obslužnosti veľkých územných celkov na Slovensku
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan
  XI. Dopravně-inženýrské dny : . s.59-63
  hromadná doprava integrácia integration obslužnosť optimalizácia optimalization public transport serviceability
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Modelovanie integrovanej verejnej osobnej dopravy v prímestskej zóne
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan Dubravický Dušan
  Časovo-priestorové variácie mobility a jej dopady na kvalitu sídelného prostredia : . s.4-9
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok