Výsledky vyhľadávania

 1. Simulácia prúdenia vody v hydraulickom systéme plnenia a prázdnenia plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo.
  Janto Tomáš ; 010170  Orfánus Martin ; 010170 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152055
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov
  Polák Jakub ; 010170  Orfánus Martin ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144633
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities
  Buček Daniel ; 010170  Orfánus Martin ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 14, no. 1 (2019), s. 129-138
  numerical hydro-dynamic modeling river restoration sediment transport
  https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/606.2019.14.1.13
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Evaluating the navigation safety near the Kráľová Water Structure using 2D hydrodynamic flow model
  Orfánus Martin ; 010170  Ivaneková Petra
  Journal of Landscape Management . Vol. 10, no. 1 (2019), s. 45-49
  water transport Kráľová Water Structure Váh river 2D hydrodynamic model
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Simulation of the flood formation, time and spatial distribution by using advanced hydrodynamic modeling
  Orfánus Martin ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Buček Daniel ; 010170
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 126-132
  hydrodynamic model 2D numerical model flood simulation HEC-RAS runoff flash floods
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Possibilities of design of flood protection measures on the Ondava river
  Mydla Jakub ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 430-437
  flood wave numerical modelling lateral spillway river bed capacity protection dyke
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
  Mydla Jakub ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [6] s.
  povodňová vlna numerické modelovanie bočný priepad ochranná hrádza protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Non-intrusive bedload granulometry using automated image analysis
  Buček Daniel ; 010170  Orfánus Martin ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 14, no. 3 (2019), s. 75-85
  optical granulometry automated image analysis sediment transport open source
  https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/606.2019.14.3.8
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Air entrainment and free surface modeling of fully turbulent flow near the broad-crested weirs
  Orfánus Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 14, no. 3 (2019), s. 153-164
  broad-crested weir physical model computational fluid dynamics hybrid modelling hydraulic research
  https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/606.2019.14.3.15
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Simulácia prúdenia vody v okolí vodohospodárskych objektov
  Ščasný Peter ; 010170  Orfánus Martin ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137652
  diplomová práca
  kniha

  kniha