Výsledky vyhľadávania

 1. Effects of cutting on surface structure of stainless steels studied by Mössbauer spectrometry / aut. Marcel Miglierini, Lukáš Félix Pašteka, Martin Cesnek, Tomáš Kmjec, Marek Bujdoš, Jaroslav Kohout
  Miglierini Marcel ; 036000  Pašteka Lukáš Félix Cesnek Martin Kmjec Tomáš Bujdoš Marek Kohout Jaroslav
  RANC 2019 : . S. 163
  Mössbauer spectroscopy steels microstructure
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 2. Influence of surface treatment on microstructure of stainless steels studied by Mossbauer spectrometry / aut. Marcel Miglierini, Lukáš Félix Pašteka, Martin Cesnek, Tomáš Kmjec, Marek Bujdoš, Jaroslav Kohout
  Miglierini Marcel ; 036000  Pašteka Lukáš Félix Cesnek Martin Kmjec Tomáš Bujdoš Marek Kohout Jaroslav
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry . Vol. 322, Iss. 3 (2019), s. 1495-1503
  Mössbauer spectroscopy microstructure steels hyperfine interactions surface treatment
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10967-019-06737-w.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Influence of external treatment on microstructure of selected steels / aut. Lukáš Pašteka, Marcel Miglierini, Tomáš Kmječ, Marek Bujdoš
  Pašteka Lukáš  Miglierini Marcel ; 036000 Kmječ Tomáš Bujdoš Marek
  16th Czech-slovak spectroscopic conference : . S. 49
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Mictrostructure of steels for nuclear facilities / aut. Lukáš Pašteka, Marcel Miglierini, Tomáš Kmječ, Milan Štefánik, Marek Bujdoš
  Pašteka Lukáš  Miglierini Marcel ; 036000 Kmječ Tomáš Štefánik Milan Bujdoš Marek
  Mössbauer spectroscopy in materials science 2018 : . S. 50
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Uplatnenie Mössbauerovej spektrometrie pri štúdiu polymorfných zlúčenín železa / aut. Lukáš Pašteka, Marek Bujdoš, Marcel Miglierini
  Pašteka Lukáš  Bujdoš Marek Miglierini Marcel ; 036000
  Chemické listy . Vol. 112, Iss. 2 (2018), s. 86-92
  polymorfy železa oxidy železa Mössbauerova spektrometria korózia
  http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2988/2980
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Vplyv bóru na mikroštruktúru povrchu Fe-Cr-Ni ocele / aut. Lukáš Pašteka, Marcel Miglierini, Marek Bujdoš
  Pašteka Lukáš Félix  Miglierini Marcel ; 036000 Bujdoš Marek
  Odborná konferencia Mladej generácie Slovenskej nukleárnej spoločnosti 2018 : . S. 23-27
  Mössbauerova spektrometria oceľ CEMS SEM
  http://www.nuclear.sk/wp-content/uploads/2018/05/zborn%C3%ADk-mg-snus-2018.pdf
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Identification of magnetic phases in LC200N steel by backscattering Mössbauer spectrometry / aut. Lukáš Pašteka, Marcel Miglierini, Marek Bujdoš
  Pašteka Lukáš Félix  Miglierini Marcel ; 036000 Bujdoš Marek
  Acta Physica Polonica A . Vol. 131, No. 4 (2017), s. 1078-1080
  http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p153.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Identification of magnetic phases in highly corrosion-resistant steel by Mössbauer spectrometry / aut. Lukáš F Pašteka, Marcel Miglierini, Marek Bujdoš
  Pašteka Lukáš  Miglierini Marcel ; 036000 Bujdoš Marek
  CSMAG'16 : . S. 317
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Study of steel materials by Mössbauer spectrometry / aut. Lukáš Pašteka, Marek Bujdoš, Marcel Miglierini
  Pašteka Lukáš  Bujdoš Marek Miglierini Marcel ; 036000
  European Symposium On Atomic Spectrometry ESAS 2016. Eger, Hungary, 31 March -2 April 2016 : . S. 73
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Characterization of LC 200N steel by back scattering Mössbauer spectrometry / aut. Lukáš Pašteka, Marcel Miglierini, Július Dekan, Milan Štefánik
  Pašteka Lukáš  Miglierini Marcel ; 036000 Dekan Július ; 036000 Štefánik Milan
  MSMS 2016 : . S. 52
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok