Výsledky vyhľadávania

 1. Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou
  Jurík Ľuboš  Kaletová Tatiana Pokrývková Jozefína Gacko Igor Rehák Štefan Šoltész Andrej ; 010170
  Hospodaření s vodou v krajině : . CD-ROM, [10] s.
  amelioration channels accompanying green drainage outflow drought water in the landscape
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Jurík Ľuboš Rehák Štefan
  Hospodaření s vodou v krajině : . CD-ROM, [10] s.
  drainage system numerical modelling river branch system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Hydraulická analýza revitalizácie mokraďného systému ramien Tisy
  Kolesár Miroslav  Šoltész Andrej ; 010170 Kolesárová Eva Baroková Dana ; 010170 Rehák Štefan Janík Adam ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017 : . USB kľúč, [6] s.
  mokraďný systém Tisy revitalizácia hydraulická analýza čerpacia stanica
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Modal analysis of the multilayer shell / aut. Justín Murín, Stephan Kugler, Juraj Hrabovský, Dalibor Búc, Vladimír Goga, Milan Držík, Vladimír Kutiš, Štefan Rehák
  Murín Justín ; 030400  Kugler Stephan Hrabovský Juraj ; 030400 Búc Dalibor ; 033000 Goga Vladimír ; 030400 Držík Milan Kutiš Vladimír ; 030400 Rehák Štefan
  IN-TECH 2016 : . S. 275-278
  GM shell finite element multilayer composite modal analysis experimental measurement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analysis of the Q1000 flood on hydraulic system of ground water drawdown : strategic park Nitra
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (rec.) Rehák Štefan (rec.) Gomboš Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2016 . - 26 s.
  groundwater modelling analysis hydraulic system of wells
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Dokumentácia terénneho výskumu v rámci projektu "Tvorba a vývoj environmentálnych technológii pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti - prípadová štúdia Modra"
  Šoltész Andrej ; V170  Danáčová Michaela ; V160 Rehák Štefan Kohnová Silvia ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015 : . CD-ROM, [9] s.
  protipovodňová ochrana numerická simulácia hydrologická analýza polder
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov
  Rehák Štefan  Bárek Viliam Jurík Ľuboš Čistý Milan ; 010160 Igaz Dušan Adam Štefan Lapin Milan Skalová Jana ; 010160 Alena Ján Fekete Václav Šútor Július Jobbágy Ján Šoltész Andrej ; 010170 (rec.) (rec.) Hričovský Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : Veda, 2015 . - 640 s.
  ISBN 978-80-224-1429-6
  závlahy potreba vody pre závlahu závlahová stavba irrigation irrigation water needs irrigation construction
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (5) - článok
  Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov

  kniha

 8. Optimalizácia hladinového režimu v odvodňovacej sústave na VSN-3
  Pálinkášová Zuzana ; V170  Húska Dušan (rec.) Rehák Štefan (rec.) Gomboš Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 94 s.
  ISBN 978-80-227-4505-5
  optimalizácia hladinový režim odvodňovací systém Východoslovenská nížina
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Vplyv evapotranspiračného deficitu na dynamiku zásob vody v pôde v podmienkach Záhorskej nížiny / aut. Július Šútor, Justína Vitková, Štefan Rehák, Peter Stradiot
  Šútor Július  Vitková Justína Rehák Štefan Stradiot Peter
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 15, č. 1 (2014), s. 15-23
  článok z periodika
  (1) - monografia
  (1) - výskumná správa
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Inovatívne Slovensko - východiská a výzvy
  Balog Miroslav (xxx)  Baláž Vladimír Brighton Denisa ; R2020 Brzica Daneš Hlinka Martin Jeck Tomáš Gavorová Svetlana Lábaj Martin Pavlík Milan Pešout Ivan Rehák Štefan Šipikal Miroslav Vrábeľ Róbert ; M6000 Zajko Marián ; R2020
  Bratislava : Slovenská inovačná a energetická spoločnosť, 2013 . - 153 s
  ISBN 978-80-88823-55-1
  dokument (viac kapitol)
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha