Výsledky vyhľadávania

 1. Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrne udržateľného rozvoja : aplikácia na historických štruktúrach tradičného typu
  Foltinová Erika ; A2120  Gregorová Jana (škol.) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 16.12.2014 ; Študijný program : 160
  globalization cultural identity globalizácia Podhradie kultúrna udržateľnosť genius loci kultúrna identita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69313
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. The ordinary - everyday - commonplace as a reference of cultural identity
  Foltinová Erika ; A2120  Nováková Martina ; A3130
  Procedia - Social and Behavioral Sciences . Vol. 122, (2014), s. 114-118
  cultural identity everydayness ordinaryness commonplaceness kultúrna identita každodennosť obyčajnosť banálnosť
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The ordinary - everydey commonplace as a reference of cultural identity
  Foltinová Erika ; A2120  Nováková Martina ; A3130
  Bukurešť : University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", 2013 . - s. 33-34
  architektúra cultural identity everydayness ordinaryness commonplaceness kultúrna identita každodennosť obyčajnosť banálnosť
  http://www.artsedu.org/artsedu_abstractbook.pdf
  elektronické dokumenty
  kniha

  kniha

 4. Príprava projektovej dokumentácie pre komplexnú obnovu mestského opevnenia v Modre
  Gregorová Jana ; A2120  Foltinová Erika ; A2120 Palgutová Katarína ; A2120 Petrášová Silvia ; A2120
  Obnova kultúrneho dedičstva. : . s.22-30
  mestské opevnenie obnova Modra
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrneho udržateľného rozvoja
  Foltinová Erika ; A2120 
  Praha : ČVUT FA, 2011 . - [4 s
  architektúra kultúrna identita kultúra identita mesta orientácia
  http://kolokvium.fa.cvut.cz/files/erika-foltinova-fenomen-kulturnej-identity.pdf
  elektronický textový údaj
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 6. Kultúrna identita v architektúre - inšpirácia v duchovnom odkaze miesta
  Foltinová Erika ; A2120 
  Vedecký obzor. Scientific Horizont . Roč. 2, č. 3 (2010), s.27-32
  architektúra kultúrna identita rehabilitácia kultúrne vrstvy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Kultúrna identita v architektúre - inšpirácia v duchovnom odkaze miesta
  Foltinová Erika ; A2120 
  Ochrana duševného vlastníctva a jeho význam pri napĺňaní poslania vysokých škôl v spoločnosti :
  architektúra rehabilitácia kontinuita kultúrne vrstvy
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Cintoríny
  Foltinová Erika ; A2120 
  Životné prostredie . Roč.43, č.5 (2009), s.307-308
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok