Výsledky vyhľadávania

 1. The use of satellite radar interferometry to monitor landslides in Slovakia
  Leško Martin ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš Czikhardt Richard ; 010130 Plakinger Marián Ondrejka Peter
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 129-137
  InSAR radarová interferometria radar interferometry
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Ground Stability Monitoring of Undermined and Landslide Prone Areas by Means of Sentinel-1 Multi-Temporal InSAR, Case Study from Slovakia
  Czikhardt Richard ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš ; 010130 Liščák Pavel Ondrejka Peter Zlocha Marián
  Geosciences . Vol. 7, iss. 3 (2017), online, [17] s.
  InSAR landslides undermined area radarová interferometria monitoring zosuvov poddolované územie
  http://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/87
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Monitoring aktivity zosuvného územia Prievidza-Hradec
  Ondrejka Peter  Bakoň Matúš ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Liščák Pavel Žilka Andrej
  Geotechnika : . Roč. 19, č. 1 (2016), s. 3-12
  monitoring zosuvov meranie náklonu InSAR monitoring of landslides radar interferometry tilt measurement
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Potential of Sentinel-1A for nation-wide routine updates of active landslide maps
  Lazecký Milan  Canaslan Comut Fatma Nikolaeva Elena Bakoň Matúš ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Ruiz-Armenteros Antonio Miguel Qin Y. Sousa Joaquim J. Ondrejka Peter
  The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives) : . Vol. XLI-B7, (2016), online, s. 775-781
  monitoring zosuvov InSAR registrácia zosuvov atlas of landslides radar interferometry monitoring of landslides
  http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B7/775/2016/
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Aplikácia technológie PS INSAR na vybraných lokalitách Slovenska
  Papčo Juraj ; 010130  Bakoň Matúš ; 010130 Perissin Daniele Sousa Joaquim J. Liščák Pavel Ondrejka Peter Nikolaj Peter Prvý Martin
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 66-68
  InSAR radar interferometry radarová interferometria monitoring of deformations monitorovanie deformácií
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Application of Multi-temporal InSAR Techniques for Monitoring Landslide Activity in Nižná Myšľa
  Bakoň Matúš ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Perissin Daniele Lazecký Milan Sousa Joaquim J. Hlaváčová Ivana Bátorová Kristína Ondrejka Peter Liščák Pavel Pauditš Peter
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 34-35
  zosuvy pôdy landslides InSAR monitorovanie deformácií deformation monitoring
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Monitoring of landslide activity in Slovakia territory using multi-temporal InSAR techniques
  Bakoň Matúš ; V130  Papčo Juraj ; V130 Perissin Daniele Lazecký Milan Sousa Joaquim J. Hlaváčová Ivana Bátorová Kristína Ondrejka Peter Liščák Pavel Paudits Peter Real N.
  Fringe 2015 Workshop : . CD-ROM, [5] s.
  InSAR radarová interferometria
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Main Results of the Slope Deformations Monitoring
  Ondrejka Peter  Wagner Peter Petro Ľubomír Žilka Andrej Balík Dominik Iglárová Ľubica Fraštia Marek ; V140
  Slovak Geological Magazine . Vol. 14, no. 1 (2014), s. 89-114
  landslide creep monitoring methods monitoring of slope movements early warning systems
  http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/doc/SGM/SGM_2014-1_wz.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Monitoring pohybovej aktivity havarijného skalného zosuvu obci Kraľovany
  Šimeková Júlia  Liščák Pavel Ondrejka Peter Fraštia Marek ; V140 Kopecký Miloslav ; V150 Žilka Andrej Kováčik Martin Pauditš Peter Balík Dominik
  Geologické práce . Č. 122, (2013), s. 7-27
  skalný zosuv geodetické merania pohybová aktivita trhlina landslides monitoring monitoring of landslides
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Assessment of selected active landslides in Slovakia in 2011
  Petro Ľubomír  Liščák Pavel Ondrejka Peter
  Mineralia Slovaca . Vol. 44, No. 2 (2012), s.131-140
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok