Výsledky vyhľadávania

 1. Application of lubrication into the hip joint replacement / aut. Andrea Haringová, Karol Stračár, Karol Prikkel
  Haringová Andrea  Stračár Karol ; 020060 Prikkel Karol ; 020060
  Manufacturing technology . Vol. 16, no. 3 (2016), s. 502-506
  lubrication coefficient of friction
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Lubrication of spherical joints in human body and its potential in replacements / aut. Andrea Haringová, Karol Prikkel
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; 020170
  34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . S. [7], CD ROM
  coefficient of friction
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Mazanie sférických kĺbov a aplikácia poznatkov na náhrady / aut. Andrea Haringová, Karol Stračár, Karol Prikkel
  Haringová Andrea ; J0040  Stračár Karol ; 020170 Prikkel Karol ; 020170
  34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky . S. 31-32
  Prúdenie trenie
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Biometricky system na baze tekutinovych prvkov
  Haringová Andrea ; 020040  Prikkel Karol (škol.)
  SJF ; Dátum obhajoby : 02.10.2014 ; Študijný program : 70

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71375
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 5. Measurement of coeficient of friction between head and socket of the endoprosthesis of hip joint
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2014 : . s. 20
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Biometrický systém na báze tekutinových prvkov
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol (škol.) ; J170
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 130 s
  energetika
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 7. Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava
  Gondár, Ernest, ; J280 (ed.) Haringová, Andrea, ; J0040 (ed.) Horvát, Miroslav, ; J0070 (ed.)
  1. vyd.
  Bratislava Nakladateľstvo STU 2014
  Vol. 22, rok 2014 . - 164 s.
  ISSN 1338-1954
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (24) - článok
  časopis

  časopis

 8. The experimental verification of effect of lubrication on coefficient of friction in endoprosthesis of hip joint
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Hidraulica[elektronický zdroj] . No. 3 (2014), online, p. 7-12
  mazanie koeficient trenia coefficient of friction coefficient of fiction
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Meranie koeficientu trenia medzi hlavicou a jamkou endoprotézy bedrového kĺbu
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Hydraulika a pneumatika : . Roč. 16, č. 1 (2014), s. 35-38
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. The possibilities to decrease the coefficient of friction between head and socket ofthe endoprosthesis if hip joint / aut. Andrea Haringová, Karol Stračár, Karol Prikkel
  Haringová Andrea ; J0040  Stračár Karol ; 020170 Prikkel Karol ; 020170
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava . Vol. 22, (2014), s. 29-34
  hip joint coefficient of friction
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok