Výsledky vyhľadávania

 1. Formation of serrated grain boundaries in Niconel 263
  Slatkovský Ivan ; M1000  Kocsisová Edina ; M1000 Dománková Mária ; M1000
  SEMDOK 2014 : . s. 84-87
  nickel-based superalloy heat treatment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Štúdium precipitácie sekundárnych fáz v oceli AlSl 316
  Kocsisová Edina ; M1000  Slatkovský Ivan ; M1000 Dománková Mária ; M1000
  SEMDOK 2014 : . s. 144-147
  austenitic stainless microstructure
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Transmission electron microscopy - preparation of carbon replicas
  Kocsisová Edina ; M1000 
  Rozvoj a uplatňovanie akademických kompetencií doktorandov technických vied : . s. 59-60
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 4. Štúdium vplyvu štruktúry hraníc zŕn na precipitáciu sekundárnych fáz v austenitických koróziivzdorných oceliach : dizertačná práca
  Kocsisová Edina ; M1000  Dománková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 671 . - 121s CD + autoreferát
  Materials Engineering precipitation austenitic stainless steel precipitácia austenitická oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91426
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Charakteristika mikroštruktúry austenitickej Cr-Ni ocele (AISI 316) po izotermickom žíhaní
  Ďurica Juraj ; M  Kocsisová Edina (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2014 ; Študijný program : 665 . - 42s CD
  Materials Engineering microstructure austenitic steel medzikryštálová korózia austenitická oceľ mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95838
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Study of the sensitization on the grain boundary in austenitic stainless steel AlSl 316
  Kocsisová Edina ; M1000  Dománková Mária ; M1000 Slatkovský Ivan ; M1000 Sahul Martin ; M1000
  IDS 2014. International Doctoral Seminar 2014 : . DVD-ROM, s. 91-97
  austenitic stainless steel microstructure grain boundary
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Štúdium mikroštruktúry austenitickej koróziivzdornej ocele po izotermickom žíhaní
  Sméja Dezső ; M  Kocsisová Edina (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2014 ; Študijný program : 665 . - 37s CD
  Materials Engineering austenitic steel medzikryštálová korózia austenitická oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79082
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. The microstructure evolution and its effect on corrosion properties of 18Cr-12Ni-2,5Mo steel annealed at 500-900 °C
  Dománková Mária ; M1000  Kocsisová Edina ; M1000 Slatkovský Ivan ; M1000 Pinke Peter ; M360
  Acta Polytechnica Hungarica . Vol. 11, Iss. 3 (2014), s. 125-137
  austenitic stainless austenitic steel precipitation
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Mikroštruktúrna analýza ocele AISI 316 po izotermickom žíhaní na teplote 750 °C
  Nagy Balázs ; M  Kocsisová Edina (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering microstructure mikroštruktúra austenitická oceľ medzikryštálová korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92189
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Másodlagos fázisok kiválásának vizsgálata AlSl 316 ausztenites korrózióálló acélban
  Kocsisová Edina ; M1000  Dománková Mária ; M1000
  Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka XVIII. : . s.189-192
  ausztenites korrózióálló acél kiválás
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok