Výsledky vyhľadávania

 1. Disc laser welding of austenitic and superduplex stainless steels
  Ertel Jozef ; M3000  Marônek Milan ; M3000 Bárta Jozef ; M3000 Krampoťák Peter ; M3000
  IDS 2014. International Doctoral Seminar 2014 : . DVD-ROM, s. 21-27
  austenitic steel Duplex steel
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Design of experiment as a part of the education at department of welding
  Krampoťák Peter ; M3000 
  Rozvoj a uplatňovanie akademických kompetencií doktorandov technických vied : . s. 73-76
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Štúdium vplyvu parametrov zvárania laserom na výsledné vlastnosti zvarových spojov tenkostenných austenitických koróziivzdorných ocelí : dizertačná práca
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 200 . - 144s CD + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials drsnosť povrchu DOE
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91427
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Effect of plasma polishing to a final quality of welded joints
  Krampoťák Peter ; M3000  Hurajt Marek ; M3000 Šalgó Kristián ; M1000 Vaňa Dušan ; M3000 Jančár Jaroslav ; M3000 Ulrich Koloman ; M3000
  IDS 2013. International Doctoral Seminar 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 172-177
  plasma polishing roughness laser welding
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Welding of a thin DSS 2205 with AlSl 304 by laser beam
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman ; M3000 Bárta Jozef ; M3000 Bártová Katarína ; M3000 Šalgó Kristián ; M1000
  IN-TECH 2013 : . s.425-428
  austenitic stainless duplex stainless steel laser welding
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Hodnotenie kvality zvarových spojov austenitických koróziivzdorných ocelí vyhotovených vláknovým laserom
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman ; M3000 Bárta Jozef ; M3000
  Zvárač . Roč. 10, č. 1 (2013), s.7-10
  zvarový spoj laserové zváranie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Zváranie koróziivzdorných ocelí vláknovým laserom
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman ; M3000
  Zvárač . Roč. 10, č. 4 (2013), s.7-10
  zváranie zváranie ocelí
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Zváranie tenkých austenitických koróziivzdorných plechov
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman ; M3000 Bárta Jozef ; M3000
  17. seminár ESAB : . s.78-84
  zváranie plechov laserové zváranie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The Shielding Gas Influence on the Laser Beam Welding of 2205 Duplex Stainles Steel
  Bárta Jozef ; M3000  Vrtochová Tatiana ; M140 Krampoťák Peter ; M3000
  Advanced Materials Research : . s.89-93
  duplex stainless steel laser beam welding
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok