Výsledky vyhľadávania

 1. Raman microscopy of ferroelectric Sb-S-I glasses doped with Fe / aut. N Celic, I Gut, K Čajko, Ondrej Bošák, Alica Bartošová, S Lukic-Petrovic
  Celic N.  Gut I. Čajko K. Bošák Ondrej ; 061000 Bartošová Alica ; 065000 Lukic-Petrovic S.
  The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9) : . S. 41
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 2. Novel environmental friendly fire retardants / aut. Alica Bartošová, Maroš Soldán, Maroš Sirotiak, Michaela Prachová
  Bartošová Alica ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 Sirotiak Maroš ; 065100 Prachová Michaela
  Advances in Sciences and Engineering . Vol. 11, no. 1 (2019), s. 1-8
  flame retardants nanocomposites
  http://www.xpublication.com/index.php/ase/article/view/204
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Zhodnotenie BOZP v úseku logistika v podniku Lear Corporation
  Hudcovská Bronislava ; 065000  Bartošová Alica ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143529
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vypracovanie bezpečného pracovného postupu v podniku Lear corporation pre vybranú pracovnú stanicu
  Kutláková Renáta ; 065000  Bartošová Alica ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143533
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Safety concern of nanomaterias / aut. Alica Bartošová, Tatiana Ivanova
  Bartošová Alica ; 065000  Ivanova Tatiana
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 121-128
  nanomaterials Nanoparticles safety regulations toxicity
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_13_2019_Barto%C5%A1ov%C3%A1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Burning process characterization of biodiesel pool fires / aut. Peter Rantuch, Lenka Blinová, Alica Bartošová, Jozef Martinka, Igor Wachter
  Rantuch Peter ; 065000  Blinová Lenka ; 065100 Bartošová Alica ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Wachter Igor ; 065000
  NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES . Vol. 37, iss. 1 (2019), s. 3-17
  biodiesel flammability cone calorimeter
  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0734904118807627
  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734904118807627
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Nebezpečné látky v chladiacich a nemrznúcich zmesiach
  Rischáneková Andrea ; 065000  Bartošová Alica ; 065000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138567
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Súčasné trendy a nové generácie odstraňovania farbív z odpadových vôd
  Čechová Ľudmila ; 065000  Bartošová Alica ; 065000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146933
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Nové trendy v oblasti retardérov horenia / aut. Alica Bartošová, Maroš Soldán, Maroš Sirotiak, Michaela Klačanská
  Bartošová Alica ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 Sirotiak Maroš ; 065100 Klačanská Michaela ; 065000
  Ochrana pred požiarmi a záchranné služby : . S. 7-14
  retardéry horenia nanomateriály biomateriály
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Magnetic Fe3O4-polyethyleneimine nanocomposites for efficient harvesting of Chlorella zofingiensis, Chlorella vulgaris, Chlorella sorokiniana, Chlorella ellipsoidea and Botryococcus braunii / aut. Kristína Gerulová, Alica Bartošová, Lenka Blinová, Katarína Bártová, Mária Dománková, Zuzana Garaiová, Marián Palcut
  Gerulová Kristína ; 065100  Bartošová Alica ; 065000 Blinová Lenka ; 065100 Bártová Katarína ; 061000 Dománková Mária ; 061000 Garaiová Zuzana Palcut Marián ; 061000
  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts . Vol. 33, (2018), s. 165-172
  Nanoparticles magnetite harvesting
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F6jVp8Tv9r2hmQeO6nD&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok