Výsledky vyhľadávania

 1. Sustainable Global Competitiveness Model as a New Strategic Opportunity for the Companies in Slovakia / aut. Jana Šnircová, Helena Fidlerová, Lucia Božiková
  Šnircová Jana ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 Božiková Lucia
  TEM Journal [elektronický zdroj] : . Vol. 5, iss. 2 (2016), online, s. 241-247
  global competitiveness sustainable development
  http://www.temjournal.com/content/52/TemJournalMay2016_241_247.pdf
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Y1stgiNHpLgwZozfhF8&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. A designed model of sustainable competitiveness for Slovak industrial companies in the global context of sustainable corporate social responsibility / aut. Lucia Božiková, Jana Šnircová
  Božiková Lucia  Šnircová Jana ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 37 (2016), s. 15-22
  sustainable competitiveness sustainable development
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/37/2_Bozikova__Snircova_VP_2015-STU-STATE-vlozeneAJ-1_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Global competitiveness assessment of Slovak economy as a precondition for the sustainable competitiveness of Slovak industrial companies / aut. Lucia Božiková, Jana Šnircová
  Božiková Lucia ; 064000  Šnircová Jana ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 11, č. 1 (2015), s. 3-8
  sustainable competitiveness
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Model of sustainable competitiveness of Slovak industrial companies / aut. Lucia Božiková, Jana Šnircová
  Božiková Lucia ; 064000  Šnircová Jana ; 064000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii: materialy 15 Meždunarodnoj naučnoj konferencii, 22 - 24. 10.2015, Ufa, Krasnousoľsk. Tom 2. . S. 9-12
  sustainable competitiveness corporate social responsibility
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Hodnotenie udržateľnej globálnej konkurencieschopnosti pri tvorbe stratégie priemyselných podnikov na Slovensku / aut. Jana Šnircová, Helena Fidlerová, Lucia Božiková
  Šnircová Jana ; M4000  Fidlerová Helena ; M4000 Božiková Lucia ; M4000
  Management of manufacturing systems 2015 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s.151-158
  udržateľný rozvoj konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Návrh modelu udržateľnej konkurencieschopnosti slovenských priemyselných podnikov v globálnom prostredí v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Božiková Lucia ; M4000  Šnircová Jana (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : D-PMA . - 144 s.+príl. 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UPIM, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91453
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava : elektronický zdroj Záverečná správa - projekt č. 037STU-4/2012 / aut. Peter Sakál, Rastislav Beňo, Katarína Drieniková, Gabriela Hrdinová, Veronika Kaiserová, Petra Marková, Tomáš Naňo, Ľubica Mrvová, Jana Štefánková, Ľubomír Šmida, Lucia Božiková, Bartolomej Hajnik, Jozef Zlocha, Domingos Jacinto Assuncao, Michaela Tokárová, Helena Fidlerová, Oliver Moravčík, Ján Závadský, Zuzana Závadská, Viera Marková
  Sakál Peter ; M4000  Beňo Rastislav ; M4000 Drieniková Katarína ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000 Kaiserová Veronika ; M4000 Marková Petra ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Mrvová Ľubica ; M4000 Štefánková Jana ; M9200 Šmida Ľubomír ; M4000 Božiková Lucia ; M4000 Hajnik Bartolomej ; M250 Zlocha Jozef ; M4000 Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 Tokárová Michaela ; M4000 Fidlerová Helena ; M4000 Moravčík Oliver ; MN7000 Závadský Ján Závadská Zuzana Marková Viera
  1. vyd.
  Trnava MTF STU 2014 . - CD-ROM [43 s.]
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 8. Projekt APVV na základe zmluvy č. LPP-0384-09: "Koncept HCS modelu 3E vs. koncept corporate social responsibility (CSR)" : elektronický zdroj Záverečná správa, 1.9. 2009 - 7. 6. 2013 / aut. Peter Sakál, Jaroslav Bednárik, Rastislav Beňo, Lucia Božiková, Katarína Drieniková, Helena Fidlerová, Bartolomej Hajnik, Gabriela Hrdinová, Domingos Jacinto Assuncao, Veronika Kaiserová, Petra Marková, Viera Marková, Oliver Moravčík, Ľubica Mrvová, Tomáš Naňo, Jan Prachař, Štefan Svetský, Michaela Tokárová, Jozef Zlocha, Ján Závadský, Zuzana Závadská, Ľubomír Šmida, Jana Štefánková, Jana Hroncová-Vicianová
  Sakál Peter ; M4000  Bednárik Jaroslav ; M190 Beňo Rastislav ; M4000 Božiková Lucia ; M4000 Drieniková Katarína ; M4000 Fidlerová Helena ; M4000 Hajnik Bartolomej ; M250 Hrdinová Gabriela ; M4000 Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 Kaiserová Veronika ; M4000 Marková Petra ; M4000 Marková Viera Moravčík Oliver ; MN7000 Mrvová Ľubica ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Prachař Jan Svetský Štefan ; M250 Tokárová Michaela ; M4000 Zlocha Jozef ; M4000 Závadský Ján Závadská Zuzana Šmida Ľubomír ; M4000 Štefánková Jana ; M9200 Hroncová-Vicianová Jana
  1. vyd.
  Trnava MTF STU 1. júla 2013 . - CD-ROM [11 s.]
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 9. Vymedzenie pojmu konkurencieschopnosť a udržateľná konkurencieschopnosť
  Božiková Lucia ; M4000 
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 283-319
  konkurencieschopnosť
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=276618
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 10. The analysis of factors for enhancing competitiveness in Slovak industrial companies in accordance with concept of CSR
  Božiková Lucia ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  Radioelektronika, elektrotechnika i energetika : . s.p.5
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok