Výsledky vyhľadávania

 1. Performance Management - Prerequisite of Industrial Enterprises Sustainable Development
  Mudriková Ivana ; M190  Cagáňová Dagmar ; M4000 Čambál Miloš ; M4000
  TEAM 2011 : . s.400-403
  Management performance
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Gender Diversity in Research System in the Slovak Republic
  Šujanová Jana ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Cagáňová Dagmar ; M4000 Štefánková Jana ; M9200 Mudriková Ivana ; M190
  TEAM 2011 : . s.428-431
  science Research
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh opatreni na zlepšenie motivačného systému v spoločnosti INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o. : Bakalárska práca
  Kmec Milan  Mudriková Ivana (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ;
  motivačný systém motivation system motivation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62063
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh modelu riadenia výkonnosti zamestnancov v priemyselných podnikoch : Dizertačná práca
  Mudriková Ivana ; M190  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 108 s., autoreferát, CD-ROM
  performance management performance výkonnosť pracovný výkon priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63855
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zlepšenie riadenia a rozvoj využívaných marketingových nástrojov v spoločnosti Vonsch, s.r.o.
  Tokárová Michaela ; M4000  Mudriková Ivana (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  marketingový mix cena distribúcia marketing marketing mix product price place promotion marketing produkt propagácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52989
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingovej komunikácie v spoločnosti Elastik, s.r.o.
  Viden Roman  Mudriková Ivana (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46920
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Riadenie výkonnosti zamestnancov - nová koncepcia riadenia ľudských zdrojov
  Mudriková Ivana ; M190  Baňasová Lucia ; M4000 Čambál Miloš ; M4000 Cagáňová Dagmar ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 2 (2010), s.44-47
  riadenie zamestnancov pracovný výkon
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Riadenie výkonnosti zamestnancov - nová koncepcia riadenia ľudských zdrojov
  Mudriková Ivana ; M190  Baňasová Lucia ; M4000 Čambál Miloš ; M4000
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010 (MMK 2010) : . s.1017-1023
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Prieskum merania efektívnosti vzdelávania v organizáciách so zavedeným systémom manažérstva kvality = Research for measuring the education efectivity in organisations with system for quality managering : Bakalárska práca
  Gálik Slavomír  Mudriková Ivana (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 53 s Prílohy + 1 CD-ROM
  kvalita vzdelávanie hodnotenie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha