Výsledky vyhľadávania

 1. The reduction of hydrology-induced gravity variations at sites with insufficient hydrological instrumentation
  Mikolaj Michal  Meurers Bruno Mojzeš Marcel ; 010130
  Studia geophysica et geodaetica / . Vol. 59, no. 3 (2015), s. 424-437
  superconducting gravimeter supravodivý gravimeter hydrological modelling hydrologické modelovanie soil moisture vlhkosť pôdy global hydrological effect globálny hydrologický efekt
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11200-014-0232-8
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Estimation of an effective Young´s modulus of elasticity in the locality of the Gabčíkovo hydrology power plant by geometric leveling
  Mojzeš Marcel ; 010130  Kollár Pavol Mikolaj Michal
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 23, no. 1 (2015), s. 33-40
  elastická deformácia elasticity deformation Boussinesq´s homogeneous elastic half-space Boussinesqov homogénny elastický polopriestor Young´s modulus Youngov modul Green´s function Greekova funkcia
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Estimation of the Youngs Modulus of Elasticity from Geodetic Measurements
  Mojzeš Marcel ; V130  Kollár Pavol Mikolaj Michal
  EURO - ŽEL 2014 : . S. 156-162
  Greenove funkcie Greens functions pružný polpriestor elastic half-space Youngov modul Youngs modulus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The role of near topography and building effects in vertical gravity gradients approximation
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; V130 Mikolaj Michal Pašteka Roman Szalaiová Viktória
  First Break . Vol.32, Iss. 1 (2014), s. 65-71
  gravitačný účinok topografie gravity effect of topography topografic effect topografická korekcia vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://fb.eage.org/publication/content?id=72596
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=284667
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Spracovanie gravimetrických meraní v prostredí MATLAB
  Chmara Juraj ; V  Mikolaj Michal (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79855
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Vplyv snehu na variáciu tiažového zrýchlenia na observatóriu Conrad
  Mikolaj Michal 
  Juniorstav 2013 : . CD-ROM, [6] s.
  correction Gravitácia Gravity korekcia sneh sneh ako vodný ekvivalent snow snow water equivalent
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Role of near topography and building effects in vertical gravity gradients approximation.(poster) : -
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Szalaiová Viktória Mikolaj Michal
  75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 [elektronický zdroj] : . s.[2] p.
  gravity effect of topography tiažové zrýchlenie topografic effect topografická korekcia vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=72596
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=281513
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Hydrological investigation at selected stations with superconducting gravimeter
  Mikolaj Michal  Mojzeš Marcel ; V130 Meurers Bruno
  IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry : . s.[1] p.
  hydrological correction hydrologická korekcia superconducting gravimeter supravodivý gravimeter
  http://www.elektropribor.spb.ru/tgsmm2013/eindex
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Hydrology inducend gravity variation observed at Vienna and Conrad observatory (poster)
  Mikolaj Michal  Meurers Bruno
  Geophysical Research Abstracts. Volume 15/2013 : . online, [1] p.
  hydrological effects hydrologické vplyvy superconducting gravimeter supravodivý gravimeter
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Vplyv variácie hydrologických hmôt na gravimetrické merania : Dizertačná práca
  Mikolaj Michal  Mojzeš Marcel (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 107 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha