Výsledky vyhľadávania

 1. Slnečné energetické systémy a OZE v budovách na bývanie
  Skalík Lukáš ; 010290 
  Vykurovanie 2022 : . USB kľúč, s. 267-270
  slnečná energia obnoviteľné zdroje energie budovy na bývanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v budove hospicu
  Kubiček Denis ; 010290  Skalík Lukáš ; 010290 (škol.)
  2022
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2022 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164206
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Realizačný projekt vybraných zdravotnotechnických inštalácií s prípravou teplej vody pomocou slnečného energetického systému v bytovej budove
  Repiská Stanislava ; 010290  Skalík Lukáš ; 010290 (škol.)
  2022
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2022 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165391
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovej budove
  Vaclavíková Paulína ; 010290  Skalík Lukáš ; 010290 (škol.)
  2022
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2022 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162147
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Legislatíva a OZE v budovách na bývanie
  Skalík Lukáš ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2022 : . USB kľúč, s. 33-38
  energetická hospodárnosť budov obnoviteľné zdroje energie slovenská legislatíva
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Prievidza
  Žember Jaroslav ; 010290  Skalík Lukáš ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158566
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Slnečné energetické systémy v budovách na Slovensku po roku 2020
  Skalík Lukáš ; 010290 
  Vykurovanie 2021 : . CD-ROM, s. 221-224
  slnečný kolektor energetická hospodárnosť budov obnoviteľné zdroje energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Obnoviteľné zdroje energie a ich význam pri obnove bytových domov
  Skalík Lukáš ; 010290 
  Komplexná obnova bytových domov 2021. Zelené a environmentálne akceptovateľné bytové domy : . USB kľúč, s. 52-55
  energetická hospodárnosť budov obnoviteľné zdroje energie slnečné energetické systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Potreba návrhu OZE a slnečných energetických systémov v budovách na Slovensku
  Skalík Lukáš ; 010290  Skalíková Ingrida ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 221-224
  energetické hodnotenie budov slnečný kolektor OZE
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Poprad
  Matúšová Petra ; 010290  Skalík Lukáš ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144031
  diplomová práca
  kniha

  kniha