Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou obrazového skenovania
  Podolan Patrik ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152227
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Využitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokoch
  Kozic Martin ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143475
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Parameter estimation for the forest fire propagation model
  Ambroz Martin ; 010220  Mikula Karol ; 010220 Fraštia Marek ; 010140 Marčiš Marián ; 010140
  Tatra Mountains Mathematical Publications . No. 75 (2020), s. 1-22
  data assimilation parameter estimation curve evolution
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Example of combined airborne and terrestrial lidar for purposes of engineering-geological analyses
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 Bednarik Martin Holzer Rudolf
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . 17-23
  LiDAR letecké laserové skenovanie terestrické laserové skenovanie inžinierska geológia
  https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429327025/chapters/10.1201/9780429327025-4
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Automatizované fotogrametrické metódy v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva [elektronický zdroj]
  Marčiš Marián ; 010140  Pavelka Karel (rec.) Bartoš Pavel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - CD-ROM, 112 s.
  ISBN 978-80-227-4895-7
  fotogrametria structure from motion kultúrne dedičstvo
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty/skripta/Marcis-automatizovane_fotogrametricke_metody_v_procese_digitalizacie_kulturneho_dedicstva_konecna.pdf
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 6. Možnosti fotogrametrie pri dokumentácii drevených krovov
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140
  Geodézie a Důlní měřictví 2019 : . USB kľúč, [14] s.
  drevený krov obrazové a laserové skenovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Elektrónový drôt z Dolných Orešian
  Jelínek Pavol  Lieskovský Tibor ; 010130 Marčiš Marián ; 010140 Sládok Matúš
  Ľudia a hory - archeologická perspektíva : . S. 119-124
  letecké laserové skenovanie airborne laser scanning archeológia archaeology digitálna fotogrametria digital photogrammetry
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Atypické prípady fotogrametrického merania kultúrneho dedičstva
  Marčiš Marián ; 010140  (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.09.2019 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=76008
  habilitačná práca
  kniha

  kniha

 9. Mapping of debris flows by the morphometric analysis of DTM: a case study of the Vrátna dolina Valley, Slovakia
  Fraštia Marek ; 010140  Liščák Pavel Žilka Andrej Pauditš Peter Bobáľ Peter Hronček Stano Sipina Slavomír Ihring Pavol Marčiš Marián ; 010140
  Geografický časopis . Vol. 71, no. 2 (2019), s. 101-120
  airborne laser scanning debris flow morphometric analysis
  https://www.sav.sk/journals/uploads/06271032Frastia%20et%20al..pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Príklad kombinovaného leteckého a terestrického laserového skenovania na účely inžinierskogeologických analýz
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 Bednarik Martin Holzer Rudolf
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 24, č. 1 (2019), s. 14-17
  laserové skenovanie inžinierskogeologické analýzy mračná bodov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok