Výsledky vyhľadávania

 1. Príklad kombinovaného leteckého a terestrického laserového skenovania na účely inžinierskogeologických analýz
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 Bednarik Martin Holzer Rudolf
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 24, č. 1 (2019), s. 14-17
  laserové skenovanie inžinierskogeologické analýzy mračná bodov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Meranie objemov pomocou RPAS fotogrametrie
  Hideghéty Andrej ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144697
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv konfigurácie stanovísk snímkovania na presnosť geometrie archeologických nálezov
  Bujňáková Barbora ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137093
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Meranie pretvorení betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrie
  Kaššák Matej ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144717
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Automatizované fotogrametrické metódy v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva [elektronický zdroj]
  Marčiš Marián ; 010140  Pavelka Karel (rec.) Bartoš Pavel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - CD-ROM, 112 s.
  ISBN 978-80-227-4895-7
  fotogrametria structure from motion kultúrne dedičstvo
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty/skripta/Marcis-automatizovane_fotogrametricke_metody_v_procese_digitalizacie_kulturneho_dedicstva_konecna.pdf
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 6. Geodetická dokumentácia fasád kultúrnej pamiatky s využitím moderných technológií
  Kohútová Lucia ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137063
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. 3D digital reconstruction based on archived terrestrial photographs from metric cameras
  Poloprutský Zdeněk  Fraštia Marek ; 010140 Marčiš Marián ; 010140
  Acta Polytechnica : . Vol. 59, No. 4 (2019), s. 384-398
  3D modeling point cloud cultural heritage
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/5114
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Mapping of debris flows by the morphometric analysis of DTM: a case study of the Vrátna dolina Valley, Slovakia
  Fraštia Marek ; 010140  Liščák Pavel Žilka Andrej Pauditš Peter Bobáľ Peter Hronček Stano Sipina Slavomír Ihring Pavol Marčiš Marián ; 010140
  Geografický časopis . Vol. 71, no. 2 (2019), s. 101-120
  airborne laser scanning debris flow morphometric analysis
  https://www.sav.sk/journals/uploads/06271032Frastia%20et%20al..pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Možnosti fotogrametrie pri dokumentácii drevených krovov
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140
  Geodézie a Důlní měřictví 2019 : . USB kľúč, [14] s.
  drevený krov obrazové a laserové skenovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Atypické prípady fotogrametrického merania kultúrneho dedičstva
  Marčiš Marián ; 010140  (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.09.2019 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=76008
  habilitačná práca
  kniha

  kniha