Výsledky vyhľadávania

 1. Experimentálne overenie energetickej strechy v rodinnom dome
  Janík Peter  Kalús Daniel ; V290
  Nízkoteplotné vykurovanie 2014 : . S. 51-54
  overenie verification
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vyhodnotenie experimentálnych meraní v rodinnom dome s aplikovanou aktívnou tepelnou ochranou s využívaním solárnej energie
  Janík Peter  Kalús Daniel ; V290
  Vykurovanie 2013 : . s.291-294
  solar energy solárna energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Experimentálne merania v rodinnom dome s kombinovaným stavebno-energetickým systémom s aktívnou tepelnou ochranou s využivaním solárnej energie
  Janík Peter 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [1] s.
  solar energy solárna energia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Optimalizácia energetických systémov s dlhodobou akumuláciou tepla : Dizertačná práca
  Janík Peter  Kalús Daniel (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 185 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Vyhodnotenie prevádzky energetickej strechy v experimentálnom rodinnom dome
  Janík Peter  Kalús Daniel ; V290
  Nízkoteplotné vykurovanie 2013 : . s.41-44
  solar energy solárna energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie solárnej energie pre aktívnu tepelnú ochranu v experimentálnom rodinnom dome
  Janík Peter  Kalús Daniel ; V290
  Vykurovanie 2012 : . s.387-390
  dom rodinný house measurements merania solar energy solárna energia
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Experimentálne merania v rodinnom dome s kombinovaným stavebno-energetickým systémom s aktívnou tepelnou ochranou
  Janík Peter 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.872-878
  active thermal protection aktivna tepelna ochrana solar energy solárna energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Slnečná energia, ako súčasť aktívnej tepelnej ochrany.
  Janík Peter 
  Nízkoteplotné vykurovanie 2012 : . s.51-54
  active thermal protection aktivna tepelna ochrana
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Využitie solárnej energie formou energetickej strechy.
  Janík Peter  Kalús Daniel ; V290
  TZB Haustechnik . Roč.20, č.4 (2012), s.34-36
  solar energy solárna energia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Výsledky experimentálnych meraní v rodinnom dome s kombinovaným stavebno-energetickým systémom s aktívnou tepelnou ochranou
  Janík Peter  Kalús Daniel ; V290
  Vnútorná klíma budov 2012 : . s.85-88
  measure merania
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok