Výsledky vyhľadávania

 1. Význam zavádzania zelených inovácií do podnikovej výroby v slovenských priemyselných podnikoch / Jaroslav Bednárik
  Bednárik Jaroslav 
  Podniková ekonomika a manažment [elektronický časopis] . Č. 2 (2018), s. 3-13
  článok z periodika
  (2) - monografia
  článok

  článok

 2. Personnel strategy in the context of environmentally oriented crisis management / Jaroslav Bednárik
  Bednárik Jaroslav 
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . S. 143-146
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Zelené inovácie v slovenských priemyselných podnikoch / Jaroslav Bednárik, Jakub Alchus, Bronislava Čapkovičová, L Szkuráková
  Bednárik Jaroslav  Alchus Jakub Čapkovičová Bronislava Szkuráková L.
  Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu / . S. 29-42
  článok zo zborníka
  (2) - monografia
  článok

  článok

 4. Tvorba etickej stratégie ako súčasti podnikovej stratégie / aut. Jaroslav Bednárik, Bartolomej Hajnik, Jaroslava Ďurišová
  Bednárik Jaroslav  Hajnik Bartolomej ; M250 Ďurišová Jaroslava ; M9600
  Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu / . S. 44-52
  etická stratégia etický kódex
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Personálny manažment v kontexte udržateľného rozvoja
  Bednárik Jaroslav 
  Ekonomicko-environmentálna efektivita v podnikaní : . s.5-8
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. Potreba vzdelávania a rozvoja zamestnancov v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania
  Bednárik Jaroslav 
  Ekonomicko-environmentálna efektivita v podnikaní : . s.1-4
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Význam personálneho manažmentu pri trvalo udržateľnom rozvoji
  Bednárik Jaroslav 
  Výkonnosť organizácie. Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : . s.65-68
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Personálne riadenie a environmentálne orientovaný krízový manažment
  Bednárik Jaroslav 
  Výkonnosť organizácie. Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : . s.60-64
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Nevyhnutnosť prípravy ľudských zdrojov v oblasti environmentálne orientovaného krízového manažmentu
  Bednárik Jaroslav 
  Spoločenská zodpovednosť - súčasť environmentálnej a firemnej kultúry . s.23
  článok zo zborníka
  (2) - monografia
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 10. Ľudské zdroje a ich príprava pre oblasť environmentálne orientovaného krízového manažmentu
  Bednárik Jaroslav 
  Nové trendy v marketingovej komunikácii : . s.54-59
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok