Výsledky vyhľadávania

 1. Contribution to the snow protection solutions for pitched roofs
  Oláh Jozef  Šida Michal
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 93, (2017), online, [6] s.
  sneh ochrana šikmá strecha
  http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/07/matecconf_bd2017_01010.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Príspevok k riešeniu protisnehovej ochrany šikmých striech
  Šida Michal ; 010180  Oláh Jozef (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76774
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Obnova plochej strechy v detailoch
  Oláh Jozef ; V180  Šutliak Stanislav ; V180 Šida Michal ; V180
  Strechy 2014 : . S. 167-172
  plochá strecha povlaková krytina
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Bytový dom
  Klenovič Michal ; V  Šida Michal (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technická správa bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59871
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Porovnanie výpočtu zaťaženia striech budov snehom
  Šida Michal ; V180 
  Strechy 2012 : . s.181-184
  roof sneh snehový zachytávač snow snow guard strecha
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Aktuálne problémy plochých striech ovplyvňujúce ich spoľahlivosť
  Oláh Jozef ; V180  Šida Michal ; V180 Šutliak Stanislav ; V180
  36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství : . s.71-74
  flat roof hydroizolácie plochá strecha reliability spoľahlivosť waterproofing
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Pohyb snehu na šikmých strechách
  Šida Michal ; V180 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 19, č. 3 (2012), s.38-40
  sloping roof sneh snehový zachytávač snow snow guard šikmá strecha
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Styk obvodového plášťa a strešnej konštrukcie
  Oláh Jozef ; V180  Šutliak Stanislav ; V180 Šida Michal ; V180
  Teória a konštrukcie pozemných stavieb. 19. medzinárodná konferencia. : . s.62-66
  contacts external walls obvodová stena roof strecha
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Konštrukcie striech a strešné krytiny
  Oláh Jozef ; V180  Šida Michal ; V180 Šutliak Stanislav ; V180
  Dom a byt . Roč. 17, č. 7-8 (2011), s.4-8
  roofs construction roof covering konštrukcie strechy strešné krytiny
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok