Výsledky vyhľadávania

 1. Smernica pre vodonepriepustné betónové konštrukcie - biele vane
  Bilčík Juraj ; V110  Čičmanec Peter Halaša Igor Hubka Martin Hudoba Igor ; V110 Offerman Ján Pišťanská Ľubica Priechodský Vladimír ; V111 Pullman Ján Rojko Ľuboš Roth Tibor Unčík Stanislav ; V260 Vyskoč Anton Ždanská Zuzana Bajza Adolf (rec.) ; V260 Procházka Jaroslav (rec.) Perla Ján (rec.)
  Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 2012 . - 67 s
  ISBN 978-80-89113-90-3
  betónové konštrukcie vodonepriepustný betón navrhovanie skúšanie concrete structures watertight concrete design testing
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Teória : zavádzanie Eurokódov do praxe
  Bellová Mária ; V110  Olbřímek Juraj ; V180 Osvald Anton Procházka Jaroslav Štefan Radek Štujberová Magdaléna ; V190
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 218 s.
  ISBN 978-80-89113-69-9
  eurokódy eurocodes
  zborník
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 3. Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Príklady : zavádzanie Eurokódov do praxe
  Bellová Mária ; V110  Olbřímek Juraj ; V180 Osvald Anton Procházka Jaroslav Štefan Radek Štujberová Magdaléna ; V190
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 148 s.
  ISBN 978-80-89113-70-5
  eurokódy eurocodes
  zborník
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (2) - článok
  kniha

  kniha