Výsledky vyhľadávania

 1. Identifikácia kľúčových manažérskych kompetencií ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov : Dizertačná práca
  Baňasová Lucia ; M4000  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 128 s., autoreferát, CD-ROM
  kompetencie manažérska kompetencia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. The identification procedure for key managerial competencies in industrial enterprises
  Baňasová Lucia ; M4000  Cagáňová Dagmar ; M4000 Čambál Miloš ; M4000 Šujanová Jana ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2011 : . s.0091-0092
  competency manager
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh zdokonalenia vybraných logistických procesov podniku GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. : Bakalárska práca
  Černák Tomáš  Baňasová Lucia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  transport holding logistics informačný systém doprava skladovanie logistické procesy priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46918
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zdokonalenie tímovej práce v podniku MTS, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Bučka Michal  Baňasová Lucia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  tímová práca práca priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62046
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie pracovnej motivácie zamestnancov v podniku HYDAC Electronic, s.r.o. : Bakalárska práca
  Zbojová Tatiana  Baňasová Lucia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  motivation human resources ľudské zdroje priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62558
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. The Concept of Key Managerial Competencies Identification
  Baňasová Lucia ; M4000  Cagáňová Dagmar ; M4000 Čambál Miloš ; M4000
  TEAM 2011 : . s.432-435
  Management competency
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The Identification of Key Managerial Competencies as a Tool for Increasing Business Competitiveness
  Baňasová Lucia ; M4000  Cagáňová Dagmar ; M4000 Čambál Miloš ; M4000
  Proceedings of 11th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2010) : . s.46-53
  competency managerial competencies
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Aplikácia kompetenčných modelov v podmienkach priemyselných podnikov ako nástroj zvyšovania ich konkurencieschopnosti
  Čambál Miloš ; M4000  Baňasová Lucia ; M4000
  Periodica Academica . Roč. V, č. 1 (2010), s.2-9
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Principles of Talent Management as a Tool for Increasing Business Successful
  Baňasová Lucia ; M4000  Holková Andrea ; M4000 Hrúzová Zuzana ; M4000
  2nd International Scientific and Expert Conference. TEAM 2010. AGTEDU 2010. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett 11. tudományos konferencia kiadványa : . s.474-478, vol. 2
  talent management
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Talent management and industrial enterprises in Slovakia
  Baňasová Lucia ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Hrúzová Zuzana ; M4000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 1 : . s.193-196
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok