Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte
  Baranec Matej ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152021
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytovom dome.
  Maceková Kristína ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152144
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Realizačný projekt vnútorného vodovodu, splaškovej a zrážkovej kanalizácie bytového domu.
  Kovács Patrik ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158597
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Realizačný projekt vnútorného vodovodu bytového domu v programe BIM
  Walentinová Monika ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153438
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Kozubová ohnisková vložka na spaľovanie peliet : patentový spis 288778 / aut. Kamila Víchová, Ľubomír Šooš, Zuzana Kovačková
  Víchová Kamila ; 010290  Šooš Ľubomír ; 020070 Kovačková Zuzana
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SK 2020 . - 17 s.
  spaľovanie pelety combustion pellets
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody v bytových domoch s prevádzkovým, ekonomickým a ekologickým vyhodnotením - realizačný projekt.
  Blachová Michaela ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145187
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW - III. kategórie v bytovom komplexe s alternatívou plynofikácie spotrebičov na varenie.
  Turanská Lenka ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145241
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Alternatívy prípravy teplej vody v ubytovacom zariadení
  Skipala Daniel ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145180
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Komparácia alternatív prípravy teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie bytových a občianskych stavbách.
  Dudičová Eva ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152065
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh plynových infražiaričov v priemyselných objektoch.
  Predajnianska Anna ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145188
  diplomová práca
  kniha

  kniha