Výsledky vyhľadávania

 1. Sewerage pumping station optimization under real conditions
  Chabaľ Lukáš  Stanko Štefan ; 010280
  GeoScience Engineering . Vol. 60, no. 4 (2014), online, s. 19-28
  sewerage water optimalization mathematical model
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Optimalizácia navrhovania čerpacích staníc
  Chabaľ Lukáš ; V280  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering waste water splašková odpadová voda kanalizačná čerpacia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75754
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia čerpacích staníc splaškovej stokovej siete / aut. Lukáš Chabaľ, Štefan Stanko
  Chabaľ Lukáš ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Vodní hospodářství . Roč. 64, č. 10 (2014), s. 15-20
  splašková odpadová voda infiltrácia dažďových vôd kanalizačná čerpacia stanica infiltration of rainwater sewage pumping station waste water
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Čerpacie stanice v kontexte efektívnej prevádzky
  Chabaľ Lukáš ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Městské vody 2014 = Urban water 2014 : . S. 287-294
  čerpacia stanica dynamic modelling dynamické modelovanie frekvenčné meniče frequency converter sewage pumping station
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Optimalizácia prevádzky kanalizačných čerpacích staníc obcí Trnávka a Bučuháza
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Odpadové vody 2012 : . s.24-29
  infiltrácia dažďových vôd infiltration of rainwater kanalizačná čerpacia stanica sewage pumping station sewage waste water splašková odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Čerpacie stanice a ich využitie pri odkanalizovaní aglomerácií
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.148-153
  čerpacia stanica odpadová voda pumping station sewer network stoková sieť waste water
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Sústava kanalizačných čerpacích staníc a ich optimalizácia
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 25.-27.2011 . s.359-366
  čerpacia stanica kanalizácia optimalizácia optimization pumping station sewage
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Trnávka a Bučuháza - odkanalizovanie obcí v rámci aglomerácie Šamorín
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  10. Zdravotno-technické stavby.Malé vodné diela - krajina a voda : . s.174-180
  čerpacia stanica čistiareň odpadových vôd kanalizácia pumping station sewerage waste water treatment plant
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Využitie sústavy kanalizačných čerpacích staníc
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Voda 2010 : . s.144-153
  pumping station sewage network čerpacia stanica stoková sieť
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Čerpadlá a čerpacie stanice
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  9. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda : . s.139-148
  čerpacia stanica pumping station sewerage stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok