Výsledky vyhľadávania

 1. Univerzity a firmy v Trnavskom samosprávnom kraji - aspekty spolupráce
  Čambál Miloš ; M4000  Černá Jana
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2013), s.43-46
  univerzity podniky spolupráca
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Zvýšenie inovačnej schopnosti podnikov prostredníctvom spolupráce s univerzitami
  Černá Jana  Vicenová Eva Čambál Miloš ; M4000
  Spolupráca univerzít a podnikov [elektronický zdroj] : . s.23-28,[CD-ROM]
  konkurencieschopnosť inovácia podnik
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Spolupráca univerzít a podnikov [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č.1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia
  Butoracová Šindleryová Ivana (rec.)  Zaušková Anna (rec.) Čábyová Ľudmila (ed.) Černá Jana (ed.)
  1. vyd.
  Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012 . - 111 s. [CD-ROM
  ISBN 978-80-8105-436-5
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 4. Ekonomika obnovy stavebných objektov
  Hromníková Mária ; V230 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997 . - 54 s.;tab
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1000
  kniha

  kniha

 5. Slovensko a 21. storočie : Výzva a šanca / [aut.] Černá,Jana; Staněk,Peter
  Černá Jana  Staněk Peter
  1.vyd.
  Bratislava : Slov.inf.agentúra, 1996 . - 235 s
  ISBN 80-218-0194-8
  ekonomika hospodárska politika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 6. Problémy priemyselnej politiky pri oživovaní slovenského hospodárstva / [aut.]Peter Stanek, Jana Černá
  Černá Jana  Stanek Peter
  Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1994 . - 41 s
  Hospodárstvo slovenské politika priemyselná
  monografia
  kniha

  kniha