Výsledky vyhľadávania

 1. Rozvoj metód návrhu nízkopríkonových IO a získavania energie priamo na čipe : dát. obhaj. 28.11.2016, č. ved. odboru 5-2-13
  Nagy Gabriel ; 033000  Stopjaková Viera ; 033000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 28.11.2016 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : D-EF . - 124 s., CD-ROM, AUTOREF. 2016, 53 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130782
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Fully differential difference amplifier for low-noise and low-distortion applications / aut. Daniel Arbet, Gabriel Nagy, Martin Kováč, Viera Stopjaková
  Arbet Daniel ; 033000  Nagy Gabriel ; 033000 Kováč Martin ; 033000 Stopjaková Viera ; 033000
  Journal of Circuits Systems and Computers . Vol. 25, No. 3 (2016), Art. no. 1640019 [18] s.
  Fully differential difference amplifier high dynamic range low-noise
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Novel CMOS bulk-driven charge pump for ultra low input voltage / aut. Gabriel Nagy, Daniel Arbet, Viera Stopjaková, Martin Kováč
  Nagy Gabriel ; 033000  Arbet Daniel ; 033000 Stopjaková Viera ; 033000 Kováč Martin ; 033000
  Radioengineering . Vol. 25, No. 2 (2016), s. 321-331
  CMOS charge pump bulk-driven low-power energy harvesting
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Novel approach to gain enhancement of an antenna integrated in 90 nm CMOS process / aut. Martin Kováč, Viera Stopjaková, Daniel Arbet, Gabriel Nagy
  Kováč Martin ; 033000  Stopjaková Viera ; 033000 Arbet Daniel ; 033000 Nagy Gabriel ; 033000
  ADEPT 2015 : . S. 128-131
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Automated evaluation and test of readout interface for MEMS microphone prototype chips / aut. Roman Záluský, Daniela Ďuračková, Viera Stopjaková, Daniel Arbet, Gabriel Nagy, Lukáš Nagy, Vladimír Sedlák, Tomáš Kováčik
  Záluský Roman ; 033000  Ďuračková Daniela ; 033000 Stopjaková Viera ; 033000 Arbet Daniel ; 033000 Nagy Gabriel ; 033000 Nagy Lukáš ; 033000 Sedlák Vladimír ; 033000 Kováčik Tomáš ; 033000
  APCOM 2015 : . S. 212-215
  http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/apcom15/proceedings/pdf/212_zalusky.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Readout interface for capacitive MEMS microphone in CMOS technology
  Arbet Daniel ; 033000  Nagy Gabriel ; 033000 Kováč Martin ; 033000 Stopjaková Viera ; 033000 Nagy Lukáš ; 033000
  MIXDES 2015 . s. 370-374
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  kniha

  kniha

 7. Design and comparison of charge pumps for energy harvesters in 90 nm CMOS process / aut. Gabriel Nagy, Viera Stopjaková, Martin Kováč, Daniel Arbet
  Nagy Gabriel ; 033000  Stopjaková Viera ; 033000 Kováč Martin ; 033000 Arbet Daniel ; 033000
  ADEPT 2015 : . S. 132-135
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. High dynamic range and low distortion fully differential difference amplifier in CMOS / aut. Daniel Arbet, Martin Kováč, Gy Nagy, Viera Stopjaková
  Arbet Daniel ; 033000  Kováč Martin ; 033000 Nagy Gabriel ; E030 Stopjaková Viera ; 033000
  Radioelektronika 2015 . S. 114-117
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zberače energie - cesta k energickej autonómnosti prenosných biomonitorovacích zariadení / aut. Viera Stopjaková, Gabriel Nagy
  Stopjaková Viera ; 033000  Nagy Gabriel ; 033000
  Transfer : . Roč. 7, č. 2 (2015), s. 16-17
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. Design of cmos readout frontend circuit for mems capacitive microphones / aut. Daniel Arbet, Viera Stopjaková, Martin Kováč, Lukáš Nagy, Gabriel Nagy
  Arbet Daniel ; 033000  Stopjaková Viera ; 033000 Kováč Martin ; 033000 Nagy Lukáš ; 033000 Nagy Gabriel ; 033000
  Facta Universitatis . Vol. 28, No. 2 (2015), s. 263-274
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok