Výsledky vyhľadávania

 1. Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita / Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková
  Pauhofová Iveta  Staněk Peter Stehlíková Beáta
  Praha Wolters Kluwer ČR 2019
  ISBN 978-80-7598-418-0. -- ISBN 978-80-7598-419-7
  monografia
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Malé a stredné podniky : súčasnosť a budúcnosť / aut. Peter Staněk, Pavlína Ivanová
  Staněk Peter  Ivanová Pavlína
  1. vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2017 . - 111 s.
  ISBN 978-80-8168-737-2
  podnikanie malé a stredné podniky
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 3. Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika [elektronický zdroj] / ed. Iveta Pauhofová ; rec. Eduard Glatz, Peter Staněk, Beáta Stehlíková
  Pauhofová, Iveta (ed.) Glatz, Eduard (rec.) Staněk, Peter (rec.) Stehlíková, Beáta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016 . - 376 s.
  ISBN 978-80-7144-265-3. -- ISBN 978-80-7144-266-0
  http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/344_zbornik-adaptacne-procesy-a-pulzujuca-ekonomika.pdf
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

  kniha

 4. Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí : (vybrané aspekty)
  Pauhofová Iveta  Sivák Rudolf Staněk Peter
  Bratislava : Sprint, 2007 . - 207 s
  ISBN 978-80-89085-90-3
  finančné trhy
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 5. Globalizácia svetovej ekonomiky
  Staněk Peter 
  Bratislava : Miroslav Mračko - Epos, 1999 . - 221 s
  ISBN 80-8057-109-0
  ekonomika svetová-globalizácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 6. Vybrané problémy optimalizácie konštrukcií v numerických modeloch statiky a dynamiky
  Roško Peter 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1999
  SVF ; . - 83 s.;schémy
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1000
  kniha

  kniha

 7. Slovensko a 21. storočie : Výzva a šanca / [aut.] Černá,Jana; Staněk,Peter
  Černá Jana  Staněk Peter
  1.vyd.
  Bratislava : Slov.inf.agentúra, 1996 . - 235 s
  ISBN 80-218-0194-8
  ekonomika hospodárska politika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha