Výsledky vyhľadávania

 1. The use of the Muskingum-Cunge method for simulation of artificial Flow waves from peaking hydropower operation (a case study on the Danube, downstream the Gabčíkovo hydropower)
  Šulek Peter ; 010170  Šebestová Zuzana Dušička Peter ; 010170 Kinczer Tomáš ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 417-425
  Muskingum-Cunge method artificial flow simulation hydropower
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The Gabčíkovo hydro plant – the generation scheduling
  Šulek Peter ; 010170  Šebestová Zuzana Kinczer Tomáš ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 460-471
  hydro plant optimised operation navigation safety flow transformation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využitie 1-D simulácií pre posúdenie návrhu malej vodnej elektrárne
  Čubanová Lea ; V170  Šebestová Zuzana ; V170
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 57, č. 7-8 (2014), s. 14-17
  assessment design malá vodná elektráreň návrh posúdenie small hydro power plant
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. The use of the Muskingum-Cunge method for the simulation of artificial flow waves from peaking hydropower operation (a case study on the Danube, downstream the Gabčíkovo hydropower)
  Šulek Peter ; V170  Dušička Peter ; V170 Šebestová Zuzana ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 791-798
  vodná energia hydropower metóda Muskingum-Cunge umelé prietokové vlny artificial flow simulation Muskingum-Cunge method
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Riešenie hladinového režimu pre účely MVE
  Čubanová Lea ; V170  Šebestová Zuzana ; V170
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8] s.
  hladinový režim malá vodná elektráreň matematické modelovanie mathematical modelling small hydropower plant water level regime
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Operation management of the Gabčíkovo hydro plant (abstract)
  Šulek Peter ; V170  Šebestová Zuzana ; V170
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.80
  Gabčíkovo Gabčíkovo hydro power plant Operations Management riadenie prevádzky vodná elektráreň
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Možnosti optimalizácie prevádzky VE
  Šebestová Zuzana ; V170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.877-883
  hydro power plant hydrotermo coordination problem hydrotermo koordinačný problém operation optimization optimalizácia prevádzky vodné elektrárne
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Optimalizačné metódy v prevádzke vodných elektrární ES SR
  Šebestová Zuzana ; V170  Čubanová Lea ; V170
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9] s.
  Electric power systems elektrizačná sústava (ES) optimalizácia optimization regulačné vodné elektrárne regulation hydropower plants
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 9. New hydromodel for managing operation at the Gabčíkovo hydro plant
  Šulek Peter ; V170  Dušička Peter ; V170 Možiešik Ľudovít ; V170 Šebestová Zuzana ; V170
  Engineering Mechanics . Vol. 20, No. 2 (2013), s.157-166
  bezpečnosť plavby flow transformation hydro power plant navigation safety optimalizovaná prevádzka optimised operation transformácia prietoku vodná elektráreň
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Použitie optimalizačných metód pre úlohy hydro-termo koordinácie
  Šebestová Zuzana ; V170  Šulek Peter ; V170
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.CD-ROM, s.147-158
  elektrizačná sústava (ES) hydrotermo koordinačný problém hydrothermal coordination problem optimalizácia optimization Power systems
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok