Výsledky vyhľadávania

 1. Efektívnosť nasadenia GIS pri prevádzke technickej infraštruktúry vodárenských spoločností
  Štefanec Branislav ; 010280  Sokáč Marek (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.08.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.2. hydromeliorácie ; Študijný program : D-VOI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84380
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Obnova stokových sietí v priemyselných a podnikových areáloch
  Sokáč Marek ; V280  Berta Pavel ; V280 Štefanec Branislav ; V280
  46. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 111-120
  stoková sieť industriálne objekty - revitalizácia obnova sewer network industrial objects rehabilitation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využívanie nových GIS technológií na prezeranie a zber údajov v teréne
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Aktuální vodohospodářské problémy : . S. 183-190
  GIS systems GIS systémy Mobile communication systems mobilné komunikačné systémy vodárenské spoločnosti water company
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Terénny zber údajov pomocou mobilných GIS systémov
  Štefanec Branislav ; 010280  Sokáč Marek ; 010280
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . S. 65-75
  GIS mobilné aplikácie vodárenské spoločnosti zber údajov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Výhody použitia GIS ako zdroja údajov pre tvorbu matematického modelu vodovodov alebo kanalizácií
  Štefanec Branislav ; V280 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [5] s.
  GIS GIS kanalizácia matematický model mathematical model sewer system vodovod water supply network
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza nákladov GIS systémov a možnosti využitia GIS systémov vo vodohospodárskych spoločnostiach
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  analýza nákladov Cost Analysis GIS systems GIS systémy vodárenské spoločnosti water company
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza nákladov GIS systémov a možnosti využitia GIS systémov vo vodohospodárskych spoločnostiach (abstrakt)
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.323
  analýza nákladov Cost Analysis GIS systems GIS systémy vodárenské spoločnosti water company
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Posúdenie stokovej siete s využitím matematicko-počítačového modelovania: Prípadová štúdia v meste Pezinok
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  combined sewer hydraulic capacity hydraulická kapacita odľahčovacie komory sewer network stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Efektívne využitie GIS aplikácií vo vodárenskom sektore
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.322-327
  direct measuring GIS GIS priame meranie vodovodná sieť water supply network
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Efektívne využitie GIS pre plány obnovy stokových sietí
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 25.-27.2011 . s.229-232
  GIS GIS obnova planning plánovanie renewal
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok