Výsledky vyhľadávania

 1. Thermal properties of lignocellulose pellets / aut. Igor Wachter, Siegfried Hirle, Karol Balog
  Wachter Igor ; 065000  Hirle Siegfried Balog Karol ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 25, no. 40 (2017), s. 83-90
  Lignocellulose wood biomass
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/40/10_VP40_UIBE.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. The effect of the heat flux on the self-ignition of oriented strand board / aut. Siegfried Hirle, Karol Balog
  Hirle Siegfried  Balog Karol ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 25, no. 40 (2017), s. 123-130
  thermal degradation thermal analysis heat flux
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/40/15_VP40_UIBE.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Stanovenie výbuchových parametrov rozvíreného prachu z hnedého uhlia / aut. Matej Menčík, Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Siegfried Hirle
  Menčík Matej ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 Szabová Zuzana ; 065000 Hirle Siegfried ; 065000
  Sborník příspěvků : . CD-ROM, [5] s.
  výbuchová komora
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Determination of the critical heat flux for floating flooring / aut. Peter Rantuch, Ivan Hrušovský, Jozef Martinka, Karol Balog, Siegfried Hirle
  Rantuch Peter ; 065000  Hrušovský Ivan Martinka Jozef ; 065300 Balog Karol ; 065000 Hirle Siegfried
  Wood Research . Vol. 62, iss. 6 (2017), s. 973-982
  cone calorimeter floating floor critical heat flux
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040548304&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Determination+of+the+critical+heat+flux+for+floating+flooring&st2=&sid=7aa47990537201f49fbc3dd3f26f60b3&sot=b&sdt=b&sl=76&s=TITLE-ABS-KEY%28Determination+of+the+critical+heat+flux+for+floating+flooring%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Heat flux influence on burning propagation of wood products
  Hirle Siegfried ; 065000  Balog Karol ; 065000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.08.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : D-IBE . - 119 s. prílohy

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73349
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zápalnosť materiálov a forenzný prístup pri zisťovaní príčin požiarov / aut. Karol Balog, Jozef Martinka, Tomáš Chrebet, Ivan Hrušovský, Siegfried Hirle ; rec. Vladimír Adamec
  Balog Karol ; 065000  Martinka Jozef ; 065300 Chrebet Tomáš Hrušovský Ivan ; 065300 Hirle Siegfried Adamec Vladimír (rec.)
  Junior Forensic Science 2016 (JuFoS 2016) : . CD-ROM, [13] s.
  zápalnosť materiálov požiar
  https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/42838/exfos2014-p20-balog.pdf?sequence=1
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Fire risk assessment of spruce pellets
  Martinka Jozef ; M5000  Chrebet Tomáš ; M5000 Hrušovský Ivan ; M5000 Balog Karol ; M5000 Hirle Siegfried ; M5000
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 501-504 (2014), s. 2451-2454
  spruce pellets fire risk
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Možnosti využitia retardérov horenia
  Harangozó Jozef ; M5000  Obst Enrico ; M5000 Hirle Siegfried ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2013 : . s.98-100
  retardéry horenia drevo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv retardérov na iniciáciu horenia tuhých materiálov
  Draxlerová Mária ; M5000  Harangozó Jozef ; M5000 Balog Karol ; M5000 Hirle Siegfried ; M5000
  Integral safety 2013. Integrovaná bezpečnosť 2013 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 31-34
  horenie retardéry horenia tepelný tok
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vlastnosti peliet ako alternatívneho biopaliva využívaného v domácnostiach
  Horváth Jozef ; M5000  Balog Karol ; M5000 Hirle Siegfried ; M5000
  Sustainability - Environment - Safety 2013 : . CD-ROM, s. 85-90
  biomasa alternatívne palivo obnoviteľné zdroje
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok