Výsledky vyhľadávania

 1. Problematika vplyvu hladiny podzemnej vody na stokovú sieť
  Molnárová Lenka ; V280  Turzová Beáta ; V280 Stanko Štefan ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.328-335
  groundwater level hladina podzemných vôd infiltrácia infiltration sewer network stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Možnosti decentralizovaného zneškodňovania odpadových vôd
  Turzová Beáta ; V280 
  Ekológia a environmentalistika : . s.113-121
  domestic waste water treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadová voda pollution waste water znečistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Monitorovanie vypúšťania odpadových vôd z domových čistiarní
  Turzová Beáta ; V280 
  VODA 2013. : . s.89-97
  domestic waste water treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadová voda pollution waste water znečistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv centralizovaného odvádzania dažďových vôd na mikroregión
  Turzová Beáta ; V280  Molnárová Lenka ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.313-319
  dažďová kanalizácia groundwater level hladina podzemných vôd infiltrácia infiltration storm sewer
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Decentralizované zneškodňovanie odpadových vôd - DČOV
  Turzová Beáta ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : . s.233-241
  domestic waste water treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadová voda pollutants wastewater znečistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Súčasné technológie zneškodňovania odpadových vôd z malých zdrojov
  Turzová Beáta ; V280  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  waste water odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94213
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie vplyvu vypúšťania odpadových vôd na kvalitu vody vo vybranom úseku rieky Hron
  Turzová Beáta ; V280  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering river Hron teplota rieka Hron temperature
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76345
  bakalárska práca
  kniha

  kniha