Výsledky vyhľadávania

 1. Určovanie fyzikálnych výšok na území Slovenska
  Majkráková Miroslava ; 010130  Janák Juraj ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : D-GAK4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102510
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016 : . S. 173-183
  Štátna nivelačná sieť Slovak National Levelling Network tiažové pole Zeme global gravity field model geopotenciálna kóta geopotential number
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1345_2017_20
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Výskum recentných vertikálnych pohybov na území Slovenska
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Droščák Branislav
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 38-44
  vertikálne pohyby nivelácia vertical movement Slovak National Levelling Network levelling measurments Štátna nivelačná sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Stav tvorby novej národnej realizácie výškového systému Bpv
  Bublavý Ján  Majkráková Miroslava ; 010130 Droščák Branislav
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 : . CD-ROM, [10] s.
  nivelácia levelling oprava tiažového poľa gravity field reduction Štátna nivelačná sieť national levelling network
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Preparations for new realisations of vertical reference systems in Slovakia
  Droščák Branislav  Bublavý Ján Majkráková Miroslava ; 010130
  EUREF Symposium 2016 : . [1] s.
  Slovak National Levelling Network Štátna nivelačná sieť
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. Výpočet normálnych výšok na bodoch 1. rádu Štátnej nivelačnej siete použitím rôznych hodnôt tiažového zrýchlenia
  Majkráková Miroslava ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 170-181
  Štátna nivelačná sieť geopotenciálna kóta
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  GGHS 2016 : . online, [1] s.
  Slovak National Levelling Network Štátna nivelačná sieť CBA2G_SK software program CBA2G_SK complete Bouguer anomaly úplná Bouguerova anomália GGM RTM approach GGM + RTM prístup
  http://gghs2016.com/presentation-info/?presentation=990
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 8. An analysis of methods for gravity determination and their utilization for the calculation of geopotential numbers in the Slovak national levelling network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján Marušiak Ivan
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 46, no. 3 (2016), s. 179-202
  Štátna nivelačná sieť globálny geopotenciálny model reziduálny terénny model (RTM) levelling measurments residual terrain model (RTM) global geopotential model
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/46/3/Majkrakova-et-al_CGG-46-3_web_opt.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Analýza rôznych prístupov k výpočtu tiažového zrýchlenia a ich použitie pri určovaní normálnych výšok
  Majkráková Miroslava ; V130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 207-218
  gravity height geopotential model tiažové zrýchlenie fyzikálna výška geopotenciálny model
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Comparison of Different Methods to Determine Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 25
  Bouguer anomaly Bouguerova anomália digital terrain model digitálny model reliéfu výškový systém vertical system
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok