Výsledky vyhľadávania

 1. Variantný návrh poldrov v Malých Karpatoch a hydraulický výpočet funkčných objektov na nich
  Harmanová Mária  Šoltész Andrej (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering detention reservoir protipovodňová ochrana Modra polder polder
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81565
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Prietoková kapacita odvodňovacích kanálov na Medzibodroží
  Harmanová Mária  Šoltész Andrej (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management evapotranspirácia evapotraspiration
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=39492
  bakalárska práca
  kniha

  kniha