Výsledky vyhľadávania

 1. Hydraulické posúdenie kapacity zberača C stokovej siete mesta Bratislava
  Béder Michal  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering sewer network simulation modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81553
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh odkanalizovania obce Báč
  Béder Michal  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management water voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=39328
  bakalárska práca
  kniha

  kniha